Kategorija: Đjotiš korektivne mjere

OSOBNE JANTRE

OSOBNE JANTRE ZA PODRŠKU U ŽIVOTU

Šta su jantre? Koju svrhu one imaju? Kako djeluju na nas? Jantre su vibracione slike. One su grafički i geometrijski uzorci koji svojim oblikom, geometrijom, […]

JYOTISH VODIC

JYOTISH VODIČ – 7 DANA U VREMENU

Vodič nam na jednom mjestu donosi kvalitete svakog dana od boja, dragog kamenja, aktivnosti koje je najbolje obavljati taj dan, upaja ili ciljanog djelovanja za dobrobit drugih, duhovne prakse za taj dan, kvaliteta vladajućeg planeta, namirnica koje se preferiraju te drugih osobina dana.