Đotiš vedska astrologija

Đotiš vedska astrologija

Trenutak rođenja odražava kvalitetu vremena koja se “preslikava” na nas te nas prati kroz cijeli život. Taj trenutak odražava energetsko usklađivanje vezano uz našu nakupljenu karmu i kvalitete trenutka u kojem smo rođeni, a omogućava nam iskustva u životu koja su nam potrebna.

U prijevodu đotiš označava SVIJETLO i omogućava nam da poput svijetiljke osvijetlimo svoj životni put. Kada je put osvijetljen lakše nam je sagledati njegove prednosti i moguće opasnosti te poduzeti adekvatne mjere za iste. Tada preuzimamo odgovornost za svoj život i nismo više poput “lutke o koncu” koju njiše i udara sa svih strana ne znajući što se događa.

Zbog toga kroz đotiš možemo vidjeti svrhu rođenja, cilj duše, koje kvalitete i talente možemo iskoristiti i kada, te u kojim područjima je potrebno dublje razumijevanje zašto se nešto događa i tu se više potruditi.

Cilj izrade đotiš karte trebalo bi biti pomoć da se ne spotičemo u mraku, da se dublje razumije osobna svrha i smisao u životu, da se svoje djelovanje uskladi s prirodnim zakonima te da se kroz život korača sa svjesnošću i vjerom.

Đotiš ili vedska astrologija nam omogućava predviđanje sklonosti i mogućnosti, a ne čvrstih i nepromjenjivih stvari koje će se “sigurno” dogoditi u budućnosti. Puno toga možemo mijenjati našim razumijevanjem, svjesnošću, aktivnošću i naposljetku slobodnom voljom koja se sve više povećava ako su prvi čimbenici aktivirani.

Značajnu pomoć možemo imati od remedijalnih mjera ili “lijekova” koje đotiš preporučuje, a to su boje, drago kamenje, kavače, mantre, upaje, jantre i yagije.

Za sve informacije slobodno nas kontaktirajte – Mali Ganeš, Rijeka.

Đotiš vedska astrologija zanimljivosti
Povratak na vrh