Vastu postojeći objekti zanimljivosti


PROSTORI KAO NAŠA ŽIVOTNA ZRCALA

23/10/2018

13.10.2018 Prilog ZivjetiZdravo_NL_12-1313.10.2018 Prilog ZivjetiZdravo_NL_14-15

PROSTOR U KOJEM BORAVIMO KAO OGLEDALO NAŠEG ŽIVOTA

24/09/2018

STAN slika  Vanjska situacija kao ogledalo naše svijesti

Sigurno smo puno puta čuli tezu da je naš ljubavni ili bračni partner naše ogledalo. Dakle, ako smo spremni pogledati dublje kakav je naš partner, kako djeluje, što nas najviše nervira kod njega, zasigurno ćemo vidjeti što je to što imamo u sebi, koje kvalitete i osobine, lijepe stvari ali i blokade. Možda najznačajnije je da osvijestimo što nas najviše nervira i živcira kod partnera te je baš to siguran znak da to isto imamo u sebi i da tu nismo slobodni. Ako smo spremni da vidimo, osvijestimo, prihvatimo i zavolimo osobine kod partnera koje nas najviše remete, tada iscjeljujemo prvo sebe, onda vezu u kojoj se nalazimo te naposljetku partnera.

Ako idemo još malo dalje vidjet ćemo da je ustvari sve preko puta nas naše osobno ogledalo. To mogu biti ljudi koji nas okružuju, prostor u kojem boravimo ili radimo te situacije koje nam se događaju. Ako to počnemo razumijevati na drugačiji način, sve to nam može pomoći da bolje razumijemo i osvijestimo sebe odnosno svoj život, te da podignemo njegovu kvalitetu.

Tema ovog članka je prostor u kojem živimo ili radimo. Na unutrašnjoj razini mi smo povezani odnosno spojeni sa prostorom u kojem boravimo. Zbog toga taj prostor oslikava nas i kreira nam situacije u životu. Vedska filozofija tu govori  da je vanjska situacija koju susrećemo u životu ogledalo naše osobne svijesti. Prema tome naša sadašnja stambena situacija u uskoj je vezi sa našim trenutnim životnim stajalištima.  Ukazuje nam na šanse ali i probleme. U daljem tekstu navest ćemo neke primjere koji su se pokazali kroz moje iskustvo i praksu.

Po vastuu ulazna vrata u prostor su najbitnija jer nam odatle dolazi energija koja hrani naš prostor odnosno nas. Osim pozicije prema stranama svijeta odakle se generira određena kvaliteta energije koja napaja prostor, kod ulaznih vrata su bitne i druge stvari.

Ulazna vrata doma-pogled unutra

Ono što prvo vidimo kada otvorimo vrata i uđemo u prostor ukazuje na glavnu temu u životu ukućana. Ako je to wc, tada u životima ukućana ima puno teškoća i problema te nepoželjnih situacija koje treba rješavati. Znači životna energija i sreća koja ulazi kroz vrata završava u wc školjci. Ako kada uđemo naiđemo na poprečni zid tada stanari i u životu često nailaze na zidove, na prepreke, da ne mogu naprijed te ne znaju kamo. Ako je spavaća soba ispred ulaza tada se događa loš emotivni život te uglavnom samo brzi fizički kontakti. Ako je štednjak ono prvo što se vidi kad se uđe, tada izgaraju u njemu potencijali i energija koja se unosi u prostor te daje mogućnosti nezgoda ili nesreća. Mračni hodnik kada uđemo ukazuje na skrivanje i zatvaranje ukućana. Ogledalo preko puta nam reflektira i izbacuje energiju koja ulazi kroz vrata. Ljubav uđe i izađe kroz vrata, financije također, ali i sve drugo. Ulaz te vidljiva dnevna soba potencira bliskost ukućana.

Ulazna vrata-pogled van

Ono što vidimo kada izlazimo kroz ulazna vrata doma je ono kako mi idemo u vanjski svijet. Na primjer velika uzbrdica i visoki zid ispred ulaznih vrata ukazuje na težinu i prepreke u svakodnevnom životu te bazu sa kojom ulazimo u vanjski svijet odnosno život. Slično može donijeti i visoka zgrada ispred našeg doma i ulaznih vrata. Ako izlazimo iz našeg doma i imamo puno hodnika i stepenica, zavoja, skretanja da bi došli van, tada i u životu imamo puno dilema, nejasnoća, traženja… Ako je ispred ulica koja je nešto niža od ulaza kuće te još sa istočne ili sjeverne strane, tada se lako uključujemo u životne situacije, posao, karijeru, imamo sreću i obilje pred ulazom, odnosno pred nama. Ako postoje oštri uglovi druge zgrade ili nečega ispred naših ulaznih vrata te drveće, tada je mogućnost nesreća i disharmonije u našem životu. Bolnica ili groblje koje se vidi sa ulaznih vrata ukazuje na stalni dotok teškoća, bolesti ili smrti u naš život.

Prostor u kome boravimo kao naša slika

Ono što sam nekad smatrao nemogućim danas osjećam kao jedinu stvarnost. Tada mi je bilo nezamislivo da mi nekoga možemo opisati bez da ga vidimo, a samo na osnovu kuće ili stana u kojem boravi. Danas ako je dostupan tlocrt kuće ili stana u kojoj živi neka osoba te eventualno, iako nije nužno, vrijeme rođenja da preklopimo natalnu kartu preko stana, mogu opisati osobu koja tu živi, koje kvalitete ali i teškoće ima, te što joj se događa u životu.

Po vastuu sa svake strane svijeta dolazi određena vrsta i kvaliteta energije tako da je vrlo bitno što se dešava u našem prostoru sa te strane.

Istok

Oštećenje istoka je jedno od najtežih pošto odatle dolazi solarna energija, te ako je istočna strana prostora bez otvora i ulaza, ako je tu prljavo, zabacano, mračne prostorije, wc, ako je brdo sa te strane ili drugi objekt koji ometa, tada se stanari osjećaju bez snage i vitalnosti, zdravlje je vrlo upitno, te bez jasne vizije kamo dalje u životu. Ovo oštećenje više pogađa muškarce.

Zapad

Zapad je oštećen ako ima velike otvore ili ulaze, terase i balkone, izvana padinu u tom smjeru ili glavnu cestu, te se tada među stanare uvlači hladnoća u odnosima, svatko se povlači u sebe, ometena je komunikacija, gubi se strast i životna vatra, može biti problema sa zdravljem.

Sjever

Oštećenje sjevera je također jako bitno jer odatle dolazi magnetna energija zemlje, te ako je sjever bez otvora i ulaza, ako je tu prljavo, zabacano, mračne prostorije, wc, brdo sa te strane ili drugi objekt izvana koji ometa, tada stanari imaju teškoća sa novcem, nisu skloni biznisu, komunikacija je ometena, slabo zdravlje. Ovo oštećenje više pogađa žene.

Jug

Oštećenje juga je ako su tu veliki otvori ili ulaz a pogotovo ako oni nemaju balans na sjeveru, puno balkona i terase, padina u tom smjeru, cesta, puno mjesta izvana. Tada se događaju impulzivnosti, ljutnje ili čak agresije među stanarima, čest je problem sa alkoholom, nezgode i nesreće, gubici svih vrsta.

Sjeveroistok

Sjeveroistok je najbitnija strana svijeta po vastuu te oštećenje u tom dijelu djeluje jako loše. Ako sa te strane nema otvora ili ulaza, tu su prljave i zakrčene te male prostorije, garderobe, wc, kuhinja, teški predmeti ili ormari ili je izvana brdo u tom smjeru te drugi objekt koji ometa, tada se stanari trebaju jako puno mučiti u životu a da bi dobili malo, nema lakoće, postoji neki problem sa djecom te se često u takvim kućama ne rađaju djeca, nema optimizma i vizije budućnost.

Jugozapad

Jugozapad je naproblematičniji kod velikih oštećenja. Ako su tu veliki otvori ili ulazi, balkoni i terase, nedostaje dio, prelagano uređen prostor, padina u tom smjeru, prilazna cesta, tada stanari mogu iskusiti velike teškoće i pritisak na mental, strahove, neočekivane i teške situacije, teška karma se aktivira, nema sigurnosti i stabilnosti u životu, problem bolesti, ovisnosti, suicid.

Sjeverozapad

Sjeverozapad je oštećen ako nema otvora ili ima previše prozora i ulaz, taj dio je zakrčen, blokiran,  teški predmeti i ormari na tom dijelu te izvana brdo ili veliki objekt koji ometa. Tada kod stanara postoji problem odnosa, razumijevanja, loše za sve obiteljske odnose, problem sa dišnim organima, mentalna nesigurnost i puno misli.

Jugoistok

Jugoistok je oštećen ako sa te strane nema otvora ili ima previše prozora i ulaz,  tu je tuš ili druga voda, izvana brdo, bazen. Tada se događaju ljubavni i seksualni problemi, teškoće u pokretanju stvari, problem transformacije, manjak snage, bolesti reproduktivnih organa i bubrega.

Centar

Zablokiran centar prostora sa zidom, teškim ormarima, zakrčenom prostorijom ili wc-om ukazuje na problem korištenja svoje osobne snage, sputanost i nemogućnost ostvarivanja potencijala, loš kontakt sa izvorom, problem komunikacije, teškoća sa trećom čakrom, kralješnicom.

Kvarovi i teškoće u prostoru oslikavaju naše trenutno unutrašnje stanje

Po vastuu u prostoru imamo pet elemenata koji se generiraju na određenim područjima u prostoru (voda-sjeveroistok, vatra-jugoistok, zemlja-jugozapad, zrak-sjeverozapad, eter-središte) kao i kroz određene elemente i aktivnosti. Na primjer štednjak ili kamin predstavljaju vatru kao i naše snažno fizičko vježbanje u određenom području doma također predstavlja i pojačava vatru. Elementi u prostoru su u uzajamnoj vezi sa elementima u nama. Dobro je znati da nismo ništa manje odvojeni od svojeg doma nego od svojeg tijela. Zbog toga promatrajući što se događa u našem domu kao fizičke manifestacije, moći ćemo vidjeti šta se dešava u nama samima.

Element vatra

Sijalice koje često pregorijevaju ukazuju na snažnu potisnutu ljutnju ili energiju koju ne ispoljavamo. Kvarovi na pećima govore o našoj životnoj vatri koja je u disbalansu što se može ispoljiti kroz manjak pokretačke i fizičke snage, teškoće pri pokretanju stvari, nedostatak jasnoće i smjera u životu, manjak strasti u seksualnosti i životnoj kreaciji. Kratki spojevi na električnim instalacijama ukazuju na neispunjenost u životu. Slično tome česti nestanak ili prekidi sa električnom strujom ukazuju na nedostatak životne vizije i jasnoće. Požari u domu ukazuju na neispoljeni bijes ili ljutnju što je svakako ekstremni primjer.

Element voda

Kapanje slavina ukazuje na potrošenost emocionalne energije odnosno stanje kada sebi kažemo „ne mogu više ovako“, a pošto voda predstavlja i novac, ova situacija ukazuje i na gubitak ili curenje novaca. Začepljeni odvodi ili odvodne cijevi ukazuju na neispoljene i blokirane emocije, a u slučaju poslovnog prostora mogu ukazivati na kašnjenje plaća. Smrznute cijevi ukazuju na zamrznute emocije. Poplave u prostoru govore nam o emotivnim blokadama, zatvorenosti stanara te potisnutim emocijama na dubljoj razini. Razna vanjska propuštanja u prostor ili kuću također ukazuju na emotivne blokade i zatvorenost.

Element zemlja

Pod koji propada ukazuje na rušenje tla pod nogama u našem životu. Vlažni i pljesnivi zidovi ukazuju na nemogućnost izlaska iz vlastite kože tj. blokiranost nekim životnim situacijama koje ne možemo prihvatiti, ali mogu donijeti i probleme sa kožom. Oštećenja zidova i konstrukcije ukazuju na osjećaj nestabilnosti u životu. Zakrčen tavan ukazuje na opterećenje sa budućnošću dok kaos u podrumu govori o nesređenim problemima i sporovima. Zakrčen ulaz u prostor kao i ulazna vrata koja se ne mogu otvoriti pod pravim kutem ukazuju na blokirane mogućnosti. Rasklimane stolice u poslovnom uredu ukazuju na isto takvo poslovanje.

Element zrak

Propuh u domu te lupanje vratiju, kao i razbijeni prozori, ukazuju na puno misli koje se vrte u umu te unutarnji nemir i nestabilnost. Prljava prozorska stakla ukazuju na to da ne vidimo čisto svijet oko nas. Ustajala energija i zadah u nekim dijelovima doma ukazuje na problem pokretnosti i lakoće u životu, problem razumijevanja i komunikacije, ustvari jednostavno ukazuje da smo negdje zaglavili.

Element eter

Škripanje vratiju ukazuje na problem komunikacije te loš kontakt sa sobom i sa drugima. Zapinjanje vrata govori o ograničenju slobode ali također i o lošoj komunikaciji ukućana. Buka u prostoru ukazuje na nepovezanost, manjak unutarnje intuicije te kontakta sa sobom, a ponovno i na problem komunikacije. Rasklimane kvake u poslovnom prostoru ukazuju na loše i rasklimano poslovanje te na odnose i komunikaciju bez napretka.

 

ŽIVOTNU VATRU STVARAMO U KUHINJI (članak Novi list)

09/07/2018

14.07.2018 Prilog ZivjetiZdravo_NL_1414.07.2018 Prilog ZivjetiZdravo_NL_12-13

HARMONIJA SPAVAĆE SOBE UTJEČE NA ODMOR I LJUBAVNI SKLAD (članak Novi list)

14/06/2018

09.06.2018 Prilog ZivjetiZdravo_NL__12-1309.06.2018 Prilog ZivjetiZdravo_NL__14-15

U SNAŽNOJ SMO VEZI S PROSTOROM U KOJEM ŽIVIMO (članak Novi list)

12/04/2018

13.07.2017 ZivjetiZdravo_NL_12-13

13.07.2017 ZivjetiZdravo_NL_14

VASTU-NAUKA O STANOVANJU I GRADNJI (članak Novi list)

10.06.2017 ZivjetiZdravo_NL_8-9

10.06.2017 ZivjetiZdravo_NL_10

ŽIVOTNU VATRU STVARAMO U KUHINJI

27/03/2018

KUHINJA slika

Kuhinja je zasigurno jedan od najbitnijih prostora u našem domu. Ona utjelovljuje kvalitete i element vatru, a ako znamo da je vatra najmoćniji element u našem svemiru, tada shvaćamo i važnost pozicije kuhinje. Ako je kuhinja na pravom mjestu i dobro kreirana, ona tada podiže i transformira cijelu energetsku strukturu prostora u kojem živimo. Vatra znamo da je element koji transformira, znači ako zapalimo nešto ono se pretvara iz jednog stanja u drugo, odnosno iz jedne energetske strukture u drugu. Tako i kuhinja postavljena skladno i na pravom mjestu pomaže nam da stvari pokrećemo, da imamo snage i moći  te da transformiramo i oplemenimo naš život.

Gdje idealno postaviti kuhinju

Podijelimo prostor na pet dijelova gledajući iz sredine našeg prostora. Dakle, jugoistok i element vatre, jugozapad i element zemlje, sjeverozapad i element zraka, sjeveroistok i element vode te središnji dio i element etera. Prirodna pozicija za kuhinju je jugoistok na elementu vatre. Gledano prema putanji sunca, sunce koje izlazi na istoku u slijedećoj poziciji prolazi preko jugoistoka i stvara najkvalitetniju toplinu vatre sa antivirusnim, antibakterijskim i antialergijskim svojstvima te daje sposobnost očuvanja hrane. U vedskoj kulturi jugoistočna zona ima jako spiritualno značenje jer se vatra smatra jezikom Boga i smatra se najčišćim elementom. Kvaliteta vastu energetskog polja ovisi  o njegovoj svjetlini, toplini i zračenju, dok ako je element vatre u nekom prostoru ometen tada cijeli prostor gubi na zračenju i energiji.  Zbog toga je prirodni položaj kuhinje jugoistok sa štednjakom  pri samom jugoistoku, na drugoj padi  vastu purušine mandale ,  gdje kuharica gleda u smjeru istoka i na taj način aktivira sunčeve kvalitete u sebi. Čak i sama energija te pozicije blagotvorno utječe na nervni sustav osobe koja kuha te stimulira ispravnost i pravu akciju, akciju u skladu sa prirodnim zakonima. Svakodnevno kuhanje na toj poziciji također donosi uravnoteženje energetske strukture cijelog prostora te visoku kvalitetu i pranu u samoj hrani koja se tu spremi. Takva hrana ima jaku probavnu vatru koja se u ayurvedi naziva „agni“ i pomaže našem probavnom sustavu kvalitetno sagorijevanje i probavu, a time i vitalnost i zdravlje. Isto tako ova pozicija kuhinje i dobar vastu na jugoistoku nosi nam u život sjaj, radost, pokretačku energiju, ljubav, skladan brak, uravnoteženu seksualnu energiju, udobnost, luksuz, umjetničke afinitete te dobre financijske transakcije. Sa druge strane loš vastu na jugoistoku može stvoriti probleme sa alergijom, jetrom, bubrezima, spolnim organima, probavom, dovesti do svađa i zavisti, do premale ili prevelike seksualne energije, do manjka energije ili hiperaktivnosti, a na financijskom nivou teškoće sa transakcijama i financijama.

Šta ako je kuhinja na drugim pozicijama u prostoru

Ista hrana spremljena od iste kuharice ali na drugoj poziciji, na sjeveroistoku i elementu vode, donosi hrani druge kvalitete i puno manju energiju i toplinu u hrani, te na taj način drukčije djeluje na naše probavne organe i na naš cijeli sustav, a u konačnosti na naše zdravlje. Osim toga vatra na neprirodnoj poziciji na području suprotnog elementa vode stvara disbalans u cijelom prostoru. Remeti element vode preko kojeg dobivamo najčišću i životno najpodržavaniju energiju. Također ova pozicija može donijeti i teškoće u sreći i lakoći stanara, teškoće sa djecom i učenjem, konfliktne ili svađalačke situacije u kući te slabu i zbrkanu viziju budućnosti. Isto tako ova pozicija nosi mentalne i emocionalne  smetnje koje se prenašaju na odnose u obitelji.

Kuhinja na sjeverozapadu je druga dobra ali ipak nešto slabija pozicija koja aktivira element zraka koji podržava gorenje vatre te zbog podrške elemenata daje solidnu povoljnost. Ipak ova pozicija može potaknut nestalnost i izbivanje van kuće stanara, a zato jer sjeverozapad predstavlja kretanje i putovanje.. Ako je kuhinja u ovoj poziciji ponovno je dobro da štednjak   bude postavljen tako da kuharica gleda tokom kuhanja u smjeru istoka.

Kuhinja na jugozapadu nije dobro rješenje jer se na tom dijelu generiraju najniže kvalitete energije i hrana tokom spremanja poprima iste. S obzirom na putanju sunca kada je ono na tom dijelu, s obzirom na hlađenje cijele atmosfere, stvara se podtlak koji generira najnižu frekvenciju energije, a pogotovo ako su nam na tom dijelu ulaz ili otvori, tada ta energija ispunjava prostor. Hrana spremljena na tom dijelu ima slabu energiju te nam nije dobra podrška za organizam i sam život. Isto tako vatra na tom dijelu remeti stabilnost i sigurnost te može donijeti u život puno težih nepredviđenih situacija, okolnosti i razmirica. Također pošto je tu element zemlje koji guši vatru  velika je mogućnost i da se malo kuha na tom mjestu,  što je s obzirom na poziciju i bolje.

Kuhinja u centru prostora zasigurno nije dobro rješenje jer središnji dio prostora treba biti slobodan i čist. Element vatre u ovom slučaju uništava element etera koji nam je bitan u pogledu kontakta sa izvorom, osobnom unutarnjom snagom i duhovnošću samog života te komunikaciji sa sobom i drugima.

Kuhinja ka glavnim smjerovima sjever, zapad, jug i istok nije sjajno rješenje pogotovo sjever i zapad. Sjever je prehladan za kuhinju zbog nedostatka elementa vatre što može donijeti sukobe i svađe u obitelji na intelektualnom nivou dok je zapad energija koja ometa vatru a time i slabi energiju u hrani. Istočna kuhinja previše jača muški princip u kući što utječe na lošiji emotivni osjećaj žena u kući dok su kod južne kuhinje izuzetno jake energije vatre koje mogu sagorjeti hranjive materije i također previše jačaju muške energije u kući.

Uređenje kuhinje

Uzmemo samu kuhinju kao zasebnu prostoriju te idealno uskladimo elemente u njoj. Štednjak na kojem se kuha postavimo na jugoistok same kuhinje na element vatre sa pozicijom da kuharica gleda u smjeru istoka. Sudoper postavimo na sjeveroistok kuhinje na element vode što je njegova prirodna pozicija. Frižider je ok na sjeverozapadu i elementu zraka ali s obzirom na veličinu može biti i na jugozapadu gdje je dobro da su veći elementi. Veći kuhinjski ormari ili spremišta dobri su na jugozapadu i elementu zemlje jer tu pašu da su energije stisnute ili prigušene većim stvarima ili namještajem. Sredina kuhinje ostaje slobodna, lagana i osvjetljena tako da element eter dobije na značenju. U kuhinji se ne bi trebalo osjećati skučeno.

Kuhinja nije dobro da je prva prostorija nakon ulaska u kuću, a pogotovo da prvo naiđemo na štednjak. Isto tako nije dobro da je kuhinja prolazna prostorija jer se tada odvlači pozitivna prana i stvara nemir onome koji kuha, a što se u konačnici  prenosi na hranu. Situaciju možemo popraviti paravanima.

Štednjak kao element vatre predstavlja energetski generator doma te utječe na naše fizičko zdravlje, vitalnost i izdržljivost, ali i bogatstvo i novac. Zbog toga je dobro da je štednjak uvijek čist te ako je moguće da ne koristimo štednjak koji je koristio netko prije nas jer može stvarati jednu vrstu energetskog utega našem životu i napretku.

Različiti električni aparati poput miksera, blendera ili sl. najbolje je smjestiti na jugoistok same kuhinje. Na taj dio paše staviti oštrije predmete i stvari te oštrije i crvene biljke. Ipak vidljivi noževi nisu preporučljivi jer simboliziraju nezgode.

Svaka kuhinja poželjno je da ima prozore koji omogućuju prodor sunčevoj svjetlosti sa svim njezinim blagodatima u tom području. Prozori će također omogućiti dotok svježeg zraka i dobru ventilaciju neugodnih mirisa, pare i vrućeg zraka.

Ogledala u kuhinji nisu preporučljiva zbog držanja elementa vatre pod kontrolom. Iznimka može biti ako su ulazna vrata u kuhinju iza leđa kuharice tako da je u tom slučaju dobro postaviti ogledalo da kuharica ima kontrolu nad pozicijom ulaza. No uvijek je bolje ako su vrata vidljiva sa pozicije kuhanja jer nenadani ulasci te druga stanja i raspoloženja kuharice tokom spremanja hrane prenose se na hranu.

Boje zidova u kuhinji mogu biti takve da bude probavnu vatru i apetit. Dobre su npr. svjetlo narančaste, žute, bijele, zelenkaste, crvene u manjoj količini jer sa tim jakim bojama uvijek treba biti oprezan. Kuhinjski elementi mogu biti u rozoj ili crvenoj boji ali i u drugim toplim bojama.

Ako imamo više etažnu zgradu kuhinja ne bi trebala biti ispod ili iznad wc-a ili spavaće sobe jer su to energije koje ne idu zajedno i u život nam mogu donesti nesreće.

Jako je bitno gdje se u kuhinji nalazi voda za piće. Voda apsorbira fotone sunca koje onda reflektira i direktno prenosi na nas. Čak je i suvremena biofizika potvrdila da se fotoni preko vode ugrađuju u vitalne dijelove našeg organizma. Zbog toga je dobro da je sistem za vodu za kuhanje ili piće u ravnini poda u pravcu sjevera ili istoka.

Odvodna voda iz kuhinje idealno je da teče ka sjeveroistoku i da tamo odlazi u odvodni sustav.

Svježe biljke i cvijeće su uvijek poželjne u kuhinji jer one stvaraju životnu pranu, a na sebe mogu upiti negativna zračenja.

Štednjak nije dobro da je odmah pored sudopera niti preko puta jer se „sudaraju“ dva suprotna elementa vatre i vode. Može pomoći mala pregrada između štednjaka i sudopera ili biljka ako ima toliko mjesta. Slična situacija je i sa hladnjakom. Ovakve situacije nose pritisak na vatru što može donesti neustrajnost i neodlučnost u život ukućana te da u svaki pothvat ulažu puno više energije nego što je potrebno, a zbog čega može trpjeti i zdravlje te vitalnost. Ova situacija neminovno donosi i svađe između ukućana. Također je bolje da iza štednjaka imamo stabilan zid nego da je štednjak na „otoku“ oko kojeg se vrte nestabilne energije. To se može prenesti i na naše financije, ali i na zdravlje.

Iznad štednjaka nije dobro da je greda koja energetski siječe prostor te takvu energiju prenaša u hranu. Gredu se može zamaskirati u gipsane ploče.

Štednjak treba biti dobro osvjetljen te nije dobro da osvjetljenje bude postavljeno da dolazi iz sjene. Također je bitna ventilacija kuhinje.

 

 

HARMONIJA SPAVAĆE SOBE

HARMONIJA SPAVAĆE SOBE slika

Većina će se složiti da je spavaća soba jedno od najbitnijih mjesta u prostoru u kojem živimo. U njoj provodimo oko trećinu svojeg života. Da li nam je onda cilj da ona bude u skladu sa prirodom, sa nama, da u njoj dobijemo potreban odmor i regeneraciju, da nam pruži osjećaj sigurnosti, da potakne skladan ljubavni život?

U kojem dijelu stana je najbolje da se nalazi spavaća soba

Idemo podijeliti stan na pet dijelova, odnosno na pet elemenata iz kojih je sastavljeno sve pa i mi. Stanemo u središte svojeg stana i kompasom odredimo smjer sjeveroistoka, jugoistoka, jugozapada i sjeverozapada. Svaki od tih četiri smjera i centar aktivira energije jednog elementa kroz koji se generiraju prirodne energije u prostoru.

Spavaća soba i spavanje je povezano uz jugozapad i element zemlju jer nam ona donosi stabilnost, sigurnost, mirnoću i omogućava duboki odmor. Ako imamo kuću ili stan na više etaža tada spavaća soba je dobro da je na najvišoj etaži zbog toga što su tu energije mirnije. Glava kod spavanja po vastu principima najbolje da je okrenuta na jug, eventualno istok ili zapad. Tu možemo prizvati u pomoć i fiziku, gdje znamo da je sjeverni pol zemlje namagnetiziran sjeverno dok je južni pol namagnetiziran južno. Mjerenja su pokazala kod svih ljudi da je glava namagnetizirana sjeverno dok su noge južno. Ako stavimo glavu na sjever dolazi do odbijanja istih polova magneta što nosi nemiran san, noćne more, slab imuni sistem, lošu cirkulaciju. A pošto naša krv sadrži željezo, a željezo ima magnetna svojstva, kod spavanja glavom ka sjeveru dolazi i do povlačenja krvi ka mozgu što nije povoljno kod spavanja. Zbog toga je najbolje glavu usmjeriti na jug ili jugozapad i jugoistok (ako nam je prostor zaokrenut od glavnih strana svijeta) te eventualno istok i na kraju zapad.

Šta se događa sa spavanjem ako je soba ka drugim smjerovima

Soba na jugoistoku i elementu vatre ne može donijeti mir, stabilnost i odmor jer se prirodno na tom dijelu generira snažna energija, strast, pokretanje, vatra. Pošto je to ženski smjer žene koje spavaju na tom dijelu vrlo često razviju teškoće sa ženskim organima jer vatra tog dijela prži ženske vodene organe. Kod ljudi koji su osjetljiviji na to, spavanje na ovom dijelu može potaknut hiperaktivnost, preveliku vatru i akciju te nemir ali i impulzivnost i ljutnju. U ayurvedi tu govorimo o poremećaju pita doše.

Soba na sjeveroistoku i elementu vode može donijeti debljanje ali i poremećaj tekućina i sluzi u tijelu. To se u ayurvedi naziva poremećaj kafa doše. Voda je kreativna kada teče dok  spavanjem i njezinom statičnošću blokiramo tu njenu karakteristiku na sjeveroistoku. Sa te strane dolaze iscjeljujuće energije za cijeli prostor, a spavanjem na tom dijelu te otpuštanjem toksina kroz san, mi na neki način onečišćujemo cijeli prostor u kojem živimo. Pošto je to muški smjer muškarci koji tu spavaju mogu imati veće probleme te probleme povezane sa krvožilnim sustavom i mozgom.

Soba na sjeverozapadu i elementu zraka može donijeti samo vrlo površan san i manjak dubokog odmora. Svi ljudi su drukčiji i neki će spavati gdje god da ih se stavi, ali se sigurno neće odmoriti isto kao da spavaju na elementu zemlje. Dok oni drugi će brzo i sami vidjeti da ovo područje im daje nemir kod spavanja, nemogućnost odmora te puno razmišljanja ili brige. U ayurvedi tu govorimo o poremećaju vata doše.

Soba u centru stana i elementu etera je područje koje je preintenzivno za spavanje i u svakom prostoru bi trebalo biti slobodno. Spavanje na ovom dijelu je pod utjecajem energije koja „prži“ i koja s vremenom može donijeti neuzemljenost.

Uređenje spavaće sobe

Čim uđemo u spavaću sobu, prvi pogled koji nam se pruža u nju dobro je da potiče na nešto lijepo, da tu postavimo neki ukras, lijepu sliku ili dr. Vrata spavaće sobe nije dobro da zapinju, škripe ili se ne otvaraju potpuno. Također nije povoljno da u istu sobu imamo više vrata.

Veći ormari i krevet je dobro da su prema jugozapadu, jugu i zapadu gledano iz centra sobe jer je tu element zemlje koji je dobro da je blokiran i težak. Najslobodniji i najsvjetliji dio sobe dobro je da je na sjeveroistoku, sjeveru i istoku te da tu ne postavljamo teže stvari. Sredina sobe je dobro da je slobodna ali s obzirom da postoji često limit prostora to možda neće biti moguće. Čak i središnje svjetlo je dobro da je blago pomaknuto ka jugozapadu.

Najbolja pozicija za krevet je što dalje od ulaza u sobu, da se sa kreveta vidi cijela soba i ulaz u nju ( smanjeno vidno polje može ograničiti životnu energiju tj. pranu i pogled na život), da krevet ne bude na liniji vrata-prozor, da uzglavlje kreveta bude uz zid (pruža podsvjesni osjećaj sigurnosti) a ne nikako ispod prozora, da krevet sa donjom stranom ne gleda prema vratima, da krevet ne zahvaća centar sobe ili da je barem malo pomaknut, da krevet i namještaj bude odmaknut od zida 5-10cm da bi prana mogla cirkulirati po cijeloj sobi.

Dobro je da se koristi, ako je moguće, novi krevet, a ne krevet koji je korišten od nekog drugog prije toga. Ili barem novi madrac je vrlo bitan. Razlog je što se zadržavaju suptilni energetski otisci prijašnjih vlasnika, njihove emocije, seksualna energiju i dr.

Ispod kreveta je dobro da je prazan prostor da bi prana mogla prolaziti nesmetano ispod, dok hrpe stvari mogu naštetiti stvaralačkom duhu te uzrokovati zastoj i stagnaciju energije. Visina kreveta nije dobra niti previsoka niti preniska. Drveni kreveti su puno bolji od metalnih koji ne stvaraju dobru auru kod spavanja.

Iznad kreveta nije dobro da postoji greda ili bilo što što bi sjeklo auru kod spavanja. Također niti kosi strop nije povoljan iznad kreveta jer stvara pritisak. Spavanje ispod mostova ili otvorenih polica također nije dobro.

Električnim uređajima kao televizija, kompjuter i mobitel nije dobro mjesto u spavaćoj sobi.

Treba paziti što se stavlja nasuprot kreveta jer će to biti prvo što ugledamo nakon buđenja. Znači poticajno je nešto lijepo, neke umjetničke, ljubavne i slike cvijeća, ili neke druge ukrase. Nije dobro da postoje otvorene police koje imaju oštriju energiju.

Ogledala nisu dobra u spavaćoj sobi pogotovo ako vidimo svoj odraz tokom spavanja. Šta se tu događa? Mi tokom sna otpuštamo toksine, te ako postoji ogledalo nasuprot kreveta ono vraća sve to ponovno nama. U krajnjem slučaju se ogledalo može prekriti folijom.

Sobom vlada planeta Venera tako da je uvijek dobro da u sobi imamo neke figurice ili kipove koje predstavljaju parove, da postoje ljubavne slike, ili umjetnički motivi, da je soba uređena lijepo, poticajno.

Boje u spavaćoj sobi dobro da su blagih nijansi kao zelene i plave koje djeluju umirujuće ali tu ne trebamo biti ograničeni. Nije dobro da koristimo jake i tamne boje sa kojima uvijek treba biti oprezan. Čak i sa bojom posteljine treba biti oprezan jer boja zrači svoju vibraciju na nas čak i kad spavamo. Tako npr. ako imamo crvene ili jarko roza plahte one će svoju toplinu i vatru odašiljati na nas tokom spavanja a to neće biti u smjeru opuštanja već u smjeru akcije.

Nije dobro da se poklopi da je naš krevet ispod ili iznad (slučaj kod više etaža) wc školjke, kade, kuhinje, garaže ili sl. Slična nepovoljnost se događa ako je uzglavlje kreveta na istom zidu gdje je sa druge strane wc školjka ili štednjak.

Voda u spavaćoj sobi nije poželjna čak ni na slikama.

Osvjetljenje je važan dio opuštajuće atmosfere koja treba dominirati u sobi te je dobro da je blago, ali svaki partner je dobro da ima zasebno stolno ili zidno osvjetljenje. Dobro je znati da mračna i tamna spavaća soba predstavlja gubitak samopoštovanja i loš ljubavni život.

Kupaona u sklopu spavaće sobe je praktično rješenje ali nije najpovoljnije jer se otpadne energije čišćenja i wc školjke miješaju sa sobom, a  što može utjecati na ljubavni život. Tada barem na vrata kupaone postaviti ukrase, resice ili sl. da bi se umanjio utjecaj.

Biljke nisu dobrodošle u spavaću sobu jer one po noći uzimaju kisik od okoline što nije poželjno u sobi.

Bračni krevet treba omogućiti jednaku dostupnost krevetu za oba partnera. Nije dobro da je jedna strana kreveta pritisnuta uz zid jer partner koji spava sa strane do zida može imati osjećaj blokiranosti u životu ili osjećaj dominacije od druge strane.

Nered bilo gdje pa tako i u spavaćoj sobi donosi neorganiziranost, smušenost, blokiranu i ustajalu energiju. Čišćenjem nereda kao i čišćenjem i slaganjem polica i ladica stvaramo mogućnost i za red i za pokretanje stvari u životu. Također prozori bi trebali biti čisti da kroz njih nemamo zamućen vidik na svijet i život.

Energetsko čišćenje cijelog životnog prostora pa tako i sobe dobro ja napraviti povremeno. Tu si u pomoć možemo prizvati pet elemenata pa tako možemo napraviti rituale čišćenja svijećama (vatra), energiziranom vodom (voda), soli (zemlja), kađenjem ili mirisnim štapićima (zrak) te zvukovima (eter).

 

 

 

 

 

ŠTO NAM SE DOGAĐA U ŽIVOTU S OBZIROM NA PROSTOR U KOJEM ŽIVIMO

ŠTO NAM SE DOGAĐA U ŽIVOTU S OBZIROM NA PROSTOR U KOJEM ŽIVIMO slika

Boraveći u nekom prostoru osjećamo se sretno, mirno i zadovoljno, prati nas uspjeh, dobro zdravlje, odnosi su nam dobri kao i materijalno blagostanje, dok u drugom prostoru nemamo sreće, mira, zdravlje je loše, osjećamo se loše a kakvi su nam i odnosi, do financija teško dolazimo. Što se tu  događa? Odgovor daje vedska filozofija i vastu. Prostor u kojem boravimo smatra se živim te on svojom vibracijom utječe na nas.

Gledano sa strane fizike, u prostoru se stvara elektromagnetsko polje koje utječe na nas. Slično kao kad zavibriramo zvučnu vilicu te se vibracija prenosi na drugu zvučnu vilicu, i tada obje vibriraju istom frekvencijom. Na sličan način vibracija koja se stvara u prostoru utječe na nas preko aure i psihe te mi počinjemo vibrirati  istom vibracijom. Pa ako je prostor blokiran npr. za financije, mi počinjemo vibrirati tom frekvencijom, te nam se događa da ostanemo bez posla, ili pronalazimo slabo plaćen posao, ili možda firmu koja neće isplaćivat plaću ili nešto slično. Slično se može manifestirati u bilo kojem području našeg života. Naravno, ako je prostor gdje boravimo usklađen sa vastu prirodnim principima tada imamo podršku prirode te se lagano i nenaporno dešavaju stvari.

Po vedskoj filozofiji u kući živi duša (svijest) prostora vastupuruša. Vastupuruša se smjestila sa glavom prema sjeveroistoku, a sa nogama prema jugozapadu. Na taj način je nastalo omeđeno polje energije nazvano vastupuruša mandala. Ona obuhvaća cijeli prostor u kojem živimo ili radimo.

 Navest ćemo neke činjenice iz prakse, što se događa u kući, stanu ili poslovnom prostoru, u kojem boravimo, a u odnosu na strane svijeta?

SJEVEOISTOK – element VODA, planet JUPITER (ponekad Ketu)

Sjeveroistok je u vastuu ponajbitnija strana svijeta. Zašto? Sunce izlazi na istoku, a najčišća energija dolazi oko 1-2 h prije izlaska sunca sa sjeveroistoka. Dobro je da su na tom dijelu veči otvori ili ulaz, slobodnije i lakše prostorije, vodena tijela, padina u tom smjeru, više prostora na parceli, proširenje stana ili parcele. Tada ukućani imaju podršku sreće u životu, lakoću, vizije budućnosti, težnja duhovnosti. Ako je zatvorena ta strana svijeta, nedostaje dio, tu je wc, kuhinja, mračne prostorije, drugi objekt ili brdo izvana koji priječe pozitivnu energiju, tada ukućanima u životu ide teško, za sve se trebaju puno mučiti, teškoće sa djecom ili ih ne mogu imati, nema sreće, mogućnost bolesti i tumora.

ISTOK – element VATRA i VODA, planet SUNCE

Izuzetno bitna strana svijeta. Izlazak sunca. Sunce je pokretač našeg života te ga osvjetljava. Sa istoka dolazi solarna energija i ultraljubičaste isjeljujuće zrake. Dobro je da tu postoje veći otvori i ulaz, balkoni, slobodnije i lakše uređen prostor, parcela otvorena i slobodna te padina ka tom dijelu, cesta sa te strane. Tada ukućani imaju snagu, moć, vitalnost, sposobni su da vide i idu kroz život svojim putem, dobro zdravlje. Ako je zatvorena ta strana svijeta, tu je wc, mračne i nečiste prostorije, teški ormari, na parceli drugi objekt, tada ukućani nemaju vitalnosti, snage da se pokrenu, htjeli bi nešto ali nemaju snage niti vide što i u kojem smjeru da idu, zdravlje loše. Pošto je to muška strana ona pogotovo utječe na muškarce i često u stanu sa blokiranim istokom žive samo žene, ili ako su tu muškarci, često se loše osjećaju te su bolesni.

JUGOISTOK – element VATRA, planet VENERA

Na tom dijelu imamo najkvalitetniju energiju sunca i topline. Zato je bitno da je na tom dijelu smještena kuhinja i vatrena tijela. Dobro je da su na tom dijelu srednji otvori, kuhinja, vatrena tijela. Tada ukućani uživaju ljubav i skladne odnose, mogućnost umjetničkih ostvarenja i kreativnog potencijala, protok novca je u balansu. Ako na tom dijelu nema otvora, ili ima previše otvora, tu je ulaz, wc, vodena tijela, padina ka tom dijelu, previše slobodnog prostora na parceli, ili ga uopće nema, tada ukućani mogu imati teškoće u ljubavi i odnosima, prevelika vezanost ka osjetilnim užicima i strasti, preljubi, gubitak novca, lijenost.

JUG – element VATRA i ZEMLJA, planet MARS

Na ovom dijelu imamo najsnažniju energiju sunca, koja prži. Odatle dolaze infracrvene zrake koje su štetne za čovjeka pogotovo u velikoj količini. Prejako otvoren stan na tom dijelu nosi sprženu energiju koja donosi ljutnju, svađe i agresivnost. Dobro je da su u tom dijelu manji otvori, teži predmeti, manje prostorije, na parceli dodatni objekti i manje prostora. Tada ukućani imaju snage i prodornosti, postižu svoje ciljeve, jak entuzijazam i natjecateljski duh. Ako su na tom dijelu preveliki otvori ili ulaz, vodena tijela, balkoni, proširenja stana ili parcele, padina, puno prostora na parceli, tada ukućani mogu doživljavati puno svađa ili agresije, impulzivnosti, fali im snage za konstruktivne stvari, gubici svih vrsta, ozljede, destruktivnost.

JUGOZAPAD – element ZEMLJA, planet RAHU (ponekad Ketu)

Ovdje imamo najštetnije utjecaje gdje, usljed hlađenja atmosfere, dolazi do najnižih vibracija energije. Ta vibracija povlači teške karme i loše utjecaje, a to se naravno, najviše osjeti ako je taj dio jako otvoren ili je tu ulaz. Dobro da je taj dio sa minimalnim otvorima, zatvoren masivnijim zidovima, sa teškim namještajem, velikim biljkama, da je parcela izvana sa manje prostora te uzvisina na tom dijelu parcele. Najbolje područje za spavanje je na tom dijelu, a sa glavom prema jugu, eventualno istoku ili zapadu. Ako je to zadovoljeno tada ukućani imaju stabilnost, sigurnost, mirnoću u umu, sposobnost za pokretanje, prizemljenost. Ako su na tom dijelu veliki otvori, ulaz, slobodan prostor, nedostaje taj dio ili je proširen, tu su vodena i vatrena tijela, padina u tom smjeru i puno prostora, bazen, tada ukućani imaju strahova, nesigurnosti, pritisak na mental i neuroze, stalne prepreke i probleme, ovisnosti, povlačenje teških karmi iz prošlosti, entiteti u prostoru, svađe, bolesti, krađe, u teškim oštećenjima ovog područja čak samoubojstva.

ZAPAD – element ZEMLJA i ZRAK, planet SATURN

Kako je istok početak, ovaj dio predstavlja završetak. Odatle dolazi gama zračenje. Taj dio dobro je da ima manje otvore, teži namještaj, manje prostorije, na parceli manje prostora te uzvisina u tom smjeru. Tada ukućani imaju navike odgovornosti, praktičnost, prirodnu neovisnost, mirnoću, stvari se prirodno i lako privode svom završetku. Ako su na tom dijelu veliki otvori, ulaz, puno slobodnog prostora, na parceli padina u tom smjeru i puno prostora, tada se kod ukućana javlja usmjerenost na sebe i svoje probleme, hlađenje odnosa i gašenje seksualne vatre, teškoće i prepreke u životu, loše zdravlje, depresije i zatvorenost, malo ljudi dolazi u kuću, samoća, loša komunikacija između ukućana.

SJEVEROZAPAD – element ZRAK, planet MJESEC

Ovaj dio je izuzetno bitan u odnosima i vezano uz obitelj. Dobro je ako su u tom dijelu srednji otvori, laganije uređen prostor, prostorije koje se povremeno koriste i koje ne zahtijevaju stalni boravak, na parceli je taj dio slobodan eventualno sa nadstrešnicom za auto i manjim biljkama koje se njišu na vjetru. Tada kod ukućana i njima sa drugima vladaju dobri odnosi, razumijevanje, prilagodljivost, briga za druge, um je miran a emocije uravnotežene. Nije dobro ako je taj dio preotvoren ili potpuno zatvoren, ako su tu teške stvari, ulaz, smeće, izvana je drugi objekt ili brdo, taj dio nedostaje. Tada ukućani imaju psihičke teškoće, nesanice, nemire, odnosi u obitelji i sa drugima su loši, um radi „sto na sat“, postoji puno kretanja, preosjetljivosti, nerazumijevanja. Iz iskustva se može primjetiti kako je ovaj dio najoštećeniji u stanovima u današnje vrijeme, a što samo dokazuje veliki broj rastava, loših odnosa i nerazumijevanja u obitelji i društvu.

SJEVER – element ZRAK i VODA, planet MERKUR

Jako bitna strana svijeta za obilje i financijsko blagostanje. Odatle dolazi magnetna energija zemlje te čiste i vitalizirajuće energije koje potiču i hrane život. Dobro je da je taj dio sa više otvora te ulazom, sa slobodnijim unutarnjim uređenjem, lakšim predmetima, na parceli da je više slobodnog prostora i padina u tom smjeru. Tada ukućani imaju dobre financije, obilje, sklonost dobrom biznisu, podršku prirode u zdravlju. Ako na tom dijelu nema otvora, male i zakrčene prostorije, wc, teški predmeti, izvana je malo prostora ili je taj dio zakrčen drugim objektom ili brdom, tada ukućani imaju problema sa financijama, poslom i biznisom, teškoće u komunikaciji. Pošto je sjever ženski smjer ova oštećenja više djeluju na žene pa se one u ovakvom prostoru osjećaju lošije te mogu imati teškoća sa zdravljem.

CENTAR – element ETER

Centar je izuzetno bitno da je slobodan i otvoren te osvjetljen kao i da se u njemu ne odvijaju nikakve stalne aktivnosti kao kuhanje, spavanje i sl., a zbog toga jer  tada ukućani imaju kontakt sa izvorom, dobru komunikaciju sa samim sobom te sa drugima, sposobnost da ispolje svoje potencijale u životu. Ako je na tom dijelu nosivi zid ili teški ormar, tu je wc, zakrčena prostorija ili smeće, tada ukućani ne mogu ispoljiti svoju snagu i moć te svoj potencijal, osjećaju skučenost, nemogućnost širenja i napredovanja, postoji teškoća sa trećom čakrom  ili teškoće sa kičmom, teško ostvaruju kontakt sa izvorom, loše za duhovni rad.

 Kako korekcijama poboljšati prostor u kojem boravimo, a samim time i kvalitetu našeg života?

Korekcija nepravilnosti je moguća kroz zahvate na ulazu i otvorima, prilagođavanje interijera i eksterijera te funkcija prostorija, modifikacija namještaja ili boravljenja, postava Meru i Vasati piramide, korekcija jantrama, postava fontane ili akvarija, korekcija bojama i slikama, ogledalima, korekcija biljkama i svjetlima, mirisima, masom, zvukovima te druge mogućnosti. Korekcijama mijenjamo vanjski prostor što utječe na našu unutarnju svijest a time se to direktno odražava na kvalitetu našeg života.

 

KAKO PROSTOR U KOJEM BORAVIMO UTJEČE NA NAS

KAKO PROSTOR U KOJEM BORAVIMO UTJEČE NA NAS slika 2

 

 Drevna vedska znanost pomaže stanovnicima nekog prostora postići harmoniju i sklad povezanu i usklađenu s prirodom, a u njenim su načelima i odgovori zašto se stanovnici i nekih lijepih, luksuznih stanova, kuća i poslovnih prostora mogu osjećati nesretno, bolesno i loše

Vastu je drevna vedska znanost o stanovanju koja nudi najtemeljitije znanje o arhitekturi povezano s čovjekom i prirodom, a temelji se na vječnim prirodnim zakonima, zakonima koji su bili isti prije 1000 godina i koji će biti isti za 1000 godina.  Potječe iz Veda.  Nastala je iz korijenske riječi „vas“ što znači živjeti ili postojati. Cilj vastu znanosti je da se nemanifestirana energija univerzuma pretvori u manifestiranu koja će omogućiti stanovnicima koji će tu boraviti, da postignu sklad i harmoniju u svom životu, a sve sa povezivanjem i usklađivanjem sa prirodom.

U današnje vrijeme, u kojem su arhitektura i građevinarstvo pod utjecajem težnje za dokazivanjem, luksuzom, veličinom, ljudi se osjećaju sve manje ugodno u svojim kućama. Zato je Vastu danas aktualniji nego ikada. Imamo lijepe, velike, bogate kuće i poslovne prostore, a često se osjećamo nesretno, bolesno, odnosi su nam loši, postoje stalne prepreke u životu, puno toga ide teško. Da li je to dovoljno da se zapitamo što ne vrijedi, te što se može promijeniti? Vastu sigurno daje rješenje koje može promijeniti naše živote.

Vastu je svaki omeđen prostor, od pisaćeg stola preko stana, zemljišta, do grada i kontinenta

U ovom pojavnom svijetu svaki omeđen prostor je Vastu pa tako sve što ima granice i može se izmjeriti naziva se Vastu. To znači da pisaći stol se može oblikovati prema istim principima kao dnevna soba ili cijela kuća. Tako i zemljište podliježe istim zakonitostima. To na isti način vrijedi za grad, državu i kontinent.  Zakoni živog prostora prožimaju sve dimenzije i imaju univerzalni karakter. Neke stvari na nas djeluju manje dok neke djeluju vrlo jako jao npr. kao prostor u kojem živimo.

Šta se događa u prostoru u kojem boravimo?

Po shvaćanju vedske metafizike prostor je usko povezan sa sviješću. Unutarnji prostor našeg duha i vanjski prostor našeg zapažanja odijeljeni su vrlo tanahnom granicom ega. Na dubljoj razini prostor i svijest nisu različiti jedno od drugoga.

Boraveći u omeđenom prostoru stvara se elektromagnetsko polje čija energija se izmjenjuje s ukućanima. Po Vedama svaki takav prostor ima svjesnost i živ je, te tu boravi duša prostora Vastu Puruša. Tako je nastala Vastu Puruša mandala koja simbolizira živi kozmički prostor koji se putem arhitekture manifestira na zemlji. Najpoznatija mandala ili polje energije, koje se koristi za stanovanje i rad, je mandala veličine 9×9 polja koja ustvari nemanifestirani univerzum pretvara u manifestiranu energiju.

Feng Shui proizišao iz vedskog znanja o Vastuu

Još davno, Nikola Tesla je rekao da ako želimo ići dublje u strukturu svemira uvijek ćemo doći do energije, vibracije i titraja. Sve to po principu rezonancije prenosi se od prostora na ukućane, po sistemu dvije zvučne vibrirajuće vilice gdje kada zavibriramo jednu i druga poprima istu vibraciju, tako da se vibracija prostora gdje boravimo prenosi na nas preko aure i psihe, pa tako možemo biti blokirani za sreću, uspjeh, karijeru, novac, imati teškoća u odnosima ili sa zdravljem, loše ili nemirno se osjećati u prostoru ili možda imati stalni osjećaj težine. Sa druge strane skladno oblikovani prostor prema prirodnim Vastu principima prenosi na stanovnike vibracije mira, sreće i ljubavi.

Svaka neravnoteža u vašem domu ogledat će se u neravnoteži u vašem životu, a po zakonu usklađivanja energije, frekvencije i vibracije. To je prirodni zakon. Naša vanjska manifestacija stvara unutarnju, ali vrijedi i obratno. Naša unutrašnja svijest je u stalnoj interakciji sa vanjskim prostorom.

Još jedna zanimljivost, a manje poznata, da je feng shui proizašao iz vedskog znanja o Vastuu gdje vastu datira mnogo ranije, čak od prije 5000 godina. Između jednog i drugog znanja ima sličnosti ali i puno razlika.

Vastu se temelji na putanji Sunca i Mjeseca, klimatskim utjecajima, magnetnom polju Zemlje, točnoj orjentaciji prema stranama svijeta, utjecaju sile teže, utjecaju kozmičkog zračenja, energetskim mrežama i rešetki Zemlje, utjecaju pet elemenata, suptilnim tokovima energije, utjecaju devet planeta, utjecaju 27 zvijezda, utjecaju vodenih tijela i vjetra te termalnoj energiji, energiji građevinskih materijala, utjecaju viših stvorenja.

I kuće su žive – harmonične ili bolesne

Kao što naš unutarnji prostor tijela koji je ograničen kožom, osjeća i vibrira, isto tako kuća osjeća i vibrira. Prema dr. V. Ganaphati Staphatiju, ponajvećem vastu arhitektu i autoritetu izvornog autentičnog Vastua, svih vremena, objekt bez primjene vastu principa, je bolestan. To znači da njegova svijest nije u harmoniji sa vanjskim univerzumom niti sa stanarima, a što znači da stanari nisu povezani sa prirodom i univerzumom te neće iskusiti moguće dobrobiti. Bolestan objekt može crpiti energiju od stanara ili vlasnika, pokušavajući se boriti, na neki način, za svoj život. No rezultat će biti da se na kraju njegov stanar počne boriti za svoj život. Još jedna Ganapathijeva izjava je: „Kada se izolira sveprožimajući prostor i ograniči strukturom sa četiri zida, što se misli na građevinu, tada iz toga nastaje živi prostor i on pulsira određenim redom, a što značajno utječe na čovjeka i njegovu sudbinu”.

Osjetljivi smo na strane svijeta

Jedan od ključnih elemenata vedske Vastu arhitekture je spoznaja da je ljudski mozak osjetljiv na strane svijeta, pogotovo na istok-smjer izlaska sunca te sjever-smjer magnetne energije Zemlje. Drevni tekstovi kažu da naš mozak najbolje funkcionira kada smo prilikom bilo kakvih aktivnosti okrenuti prema istoku i sjeveru te kada su naša kuća i glavni ulaz okrenuti prema istoku i sjeveru. Najsnažniji izraz i utjecaj prirodne energije  dolazi od jutarnjeg izlazećeg sunca. Mnogobrojna znanstvena istraživanja kao i mnogobrojna osobna iskustva, potvrđuju ove drevne Vastu koncepte te pokazuju da nas naš mozak snabdijeva informacijama o fizičkoj orijentaciji i u zatvorenom prostoru i u vanjskom okruženju, gdje se točno nalazimo i prema kojoj strani svijeta smo okrenuti.

Glavni Vastu principi temelje se na većoj otvorenosti i lakoći sjeveroistoka, istoka i sjevera pošto nam sa te strane dolaze životne iscjeljujuće energije, te shodno tome veća zatvorenost i težina jugozapada, juga i zapada (i  balans između tih strana),  na slobodnom i otvorenom centru pošto je on povezan uz bindu točku iz koje nastaje sve, bitna je pozicija ulaza u prostor ili kuću, raspored otvora, pozicija wc-a i vodenih tijela, pozicija kuhinje i vatrenih tijela, pozicija spavanja, pozicije svih ostalih aktivnosti u prostoru koje bi trebalo da budu smještene u skladu sa svojom funkcijom,  građevnim materijalima, nagibu cijelog zemljišta te na vanjskom prostoru gdje također treba poštivati značajke prirodnih Vastu principa te čitav niz drugih čimbenika. Kod postojećih objekata se ide na ispravljanje određenim korekcijama i poboljšanjima dok se kod projektiranja novog objekta usklađuje sve od samog početka, odnosno, od odabira lokacije i terena za gradnju, projektiranja objekta te gradnje u skladu sa prirodnim Vastu principima.

 

Povratak na vrh