Vastu gradnja zanimljivosti


OKOLIŠ, JEDNAKO VAŽAN KAO I DOM (članak Novi list)

12/04/2018

10.03.2018 Prilog ZivjetiZdravo_NL_12-13

10.03.2018 Prilog ZivjetiZdravo_NL_14

VASTU KUĆA KOJA MIJENJA KARMU

27/03/2018

VASTU KUĆA KOJA MIJENJA KARMU slika

Prostor u kojem živimo materijalizira našu energiju tako da na prostornom planu mi imamo ono što nosimo u sebi. Energija koja se materijalizira privlači nam u život situacije, događaje i ljude koji će biti naše ogledalo, htjeli mi to ili ne. Sa druge strane vastu kuća ne sadrži značajne energetske zakačke te se u njoj karma drukčije manifestira, a također nam omogućuje izravnu vezu sa višim dimenzijama, izvorom ili jednostavno sa prirodom, kao i uzemljenost i povezanost sa zemljom koja nam je bitna u ovom materijalnom svijetu. Vastu kuća je ustvari mikrokozmos u kojem su sadržane i usklađene sve energije koje djeluju i u svemiru te nas povezuju i usklađuju sa svojom okolinom.

U daljnjem tekstu slijedi prikaz kuće koju sam projektirao i koja je u procesu priprema za gradnju. Provedba cijelog procesa slijedi u koracima:

  1. KORAK – IDEJA

Prvi korak ka vastu kući je svjesnost stanara koji misli graditi kuću, što vastu kuća jest te spremnost i namjera da se do nje dođe neovisno o preprekama. Vastu kuća svojom iscjeljujućom satvičnom energijom ne zrači samo unutar sebe već i obasjava svoju okolinu.

2. KORAK – ODABIR PARCELE

Odabir parcele je slijedeći korak. U ovom slučaju stanar već ima parcelu koja je usmjerena sjever-jug, a  sa postojećom starom kućicom na sjeveoistočnom dijelu. Postojeću kuću će srušiti po mogućnosti prije same gradnje tako da ne otežava tok gradnje. Parcela je ravna sa blagim padom na zapadnu stranu što će se prije početka gradnje izravnati. Inače ako se kupuje parcela dobro je potražiti povoljno područje za vastu kuću, bitan je oblik parcele kao i sam prilaz te nagib terena, orijentacija, da se tu nalazi plodno i dobro tlo, kakvi su okolni objekti i dr.

3. KORAK – ČIŠĆENJE PARCELE

Čišćenje terena parcele kao sječa grmlja, raslinja ili drugog. Ako postoji veće grmlje na jugozapadu parcele dobro ga je sačuvati. Onda slijedi poravnanje terena strojem ako je to potrebno. U ovom slučaju blaga padina prema zapadu poravnava se i dovodi se u horizontalnu formu.

4KORAK – OGRAĐIVANJE PARCELE

Izrada ogradnih zidova parcele u pravilnoj pravokutnoj formi kakva je i sama parcela. Zidovi na jugozapadu, jugu i zapadu bit će viši nego na sjeveroistoku, istoku i sjeveru. Također tu je formiranje glavnog ulaza na parcelu, a sa sjeverne lokalne ceste.

5. KORAK – PROJEKTIRANJE

Projektiranje same kuće u skladu sa stanarevim potrebama i vastu prirodnim principima. Kod projektiranja uzimamo odnose dužine i širine kuće te izračunavamo ayadi formule kojima usklađujemo povoljnu vibraciju kuće koju onda usklađujemo sa stanarem. U ovom slučaju je samo jedan stanar čija nakšatra rođenja se usklađuje sa nakšatrom same kuće. Time dobivamo širinu i dužinu same kuće gdje se kasnije isti ritam seli i u visinu. Nosive zidove, a kasnije i pregradne, postavljamo na mrežu koju smo dobili prethodnim izračunima jer ona predstavlja materiju. Otvore postavljamo ako je moguće između linija mreže jer je tu praznina, s time da pojačano otvaramo sjeveroistok, istok i sjever odakle nam dolaze iscjeljujuće energije, dok manje naglašavamo jugozapad, jug i zapad iako je simetrija dobrodošla. Ulaz u samu kuću je vrlo bitan za energiju i kvalitetu cijele kuće. Konkretno ovaj stanar je htio pojačati mušku energiju (Sunce) tako da je ulaz,  na najpovoljnijoj padi istoka.  Ulaz sa istoka će mu donijet snagu, moć, smjer, jasnoću, pokretačku energiju, zdravlje te svjetlo u životu. Sve ostale prostorije stavljaju se prema svojoj prirodnoj dispoziciji, a to su npr. kuhinja na jugoistok na područje VATRE, spavaća soba na jugozapad na područje ZEMLJE, soba za meditaciju na sjeveroistok na područje VODE, centar stana odnosno bramastan je u sredini na području ETERA te je slobodan i otvoren ka nebu. Sve prostorije slažemo unutar sebe po prirodnom položaju elemenata koji dolaze u njih. Nit svjetlosti koja ide kroz ulazna vrata na drugu stranu kao i brahma sutra tj. linija koja vodi kroz centar od istoka ka zapadu su slobodne kao i soma sutra koja spaja sjever i jug. U vastu kući mi smo spojeni sa izvorom kroz otvor ka nebu u sredini stana te smo uzemljeni preko niti svjetlosti, brahma sutre i soma sutre kojima se povezujemo sa energetskom mrežom zemlje. Dalje slično usklađujemo i visinu objekta gdje isti ritam selimo ka gore. Arhitektura je ustvari zamrznuta glazba i sve se događa u ritmovima. Nakon toga postavljamo natalnu đjotiš kartu stanara preko stana, što predstavlja individualnu karmu, i vršimo fine korekcije kao manja pomicanja otvora, nekih elemenata kao toalet ili sl. Tu je dobro da SUNCE koje predstavlja ISTOK, MERKUR koji predstavlja SJEVER te JUPITER koji predstavlja SJEVEROISTOK, padaju na otvore, dok malefičke natalne planete kao SATURN ili MARS su „zatvorene“ u zidu, a što se u primjeru i dogodilo. Dalje se kuća projektanski obrađuje do kraja sa detaljima fizike, statike, instalacijama i drugim te se ishoduje građevinska dozvola.

6. KORAK – POČETAK GRADNJE

Početak same gradnje odnosno iskop temelja u povoljnoj muhurti odnosno povoljnom vremenu početka je vrlo bitan. Povoljno je napraviti i ritual za čišćenje energija te zahvalnost. Iskop kreće od sjeveroistoka ka jugozapadu.

7. KORAK GRADNJA

Gradnja same kuće ide suprotno od iskopa, dakle od jugozapada ka sjeveroistoku. U sam centar, ili ispod ulaznih vrata, ili u centralnu padu sjeveroistoka, u toku gradnje,  može se postaviti NAVAGRAHA dragulji ili nešto od dragocjenosti kao zlato, drago kamenje ili sl. Važno je da mjere iz projekta što točnije prenesemo u izvedbu kako po horizontali tako i po vertikali. Korištenje prirodnih materijala je uvijek poticaj jer nam oni donose drukčiju vibraciju od umjetno stvorenih materijala. Stare i korištene materijale sigurnije je izbjegavati jer mogu donest vibracije koje su pokupili na drugom objektu. Osim što je grube građevinske radove potrebno uskladiti prema vastu principima, potrebno je uskladiti  instalaterske i obrtničke radove. To je npr. položaj instalacija vode, grijanja, struje, oblik i dizajn obrtničkih i završnih radova te boje. Samo završno uređenje prostora je također bitno gdje se usklađuju elementi namještaja, ogledala, ukrasa, zavjesa, biljki, kako po obliku tako po veličini i boji.

8. KORAK USELJENJE

Slijedi završni korak odnosno useljenje u kuću u povoljnoj muhurti odnosno u povoljno vrijeme. Dobrodošao je i ritual kojim dajemo zahvalnost prostoru. U stvari zahvalnost iz srca koju dajemo prostoru u kojem živimo i boravimo uvijek će nam se vratiti kroz podršku i lijepu energiju.

 

 

KAKO UREDITI OKOLIŠ KUĆE PO PRIRODNIM PRINCIPIMA

KAKO UREDITI OKOLIŠ KUĆE PO PRIRODNIM PRINCIPIMA slika

Zbog čega je bitan okoliš kuće u kojoj živimo?

Kako znamo svaki omeđeni prostor je Vastu. Dakle, tu se ne ograničavamo samo na kuću, stan ili poslovni prostor već uključujemo granice našeg posjeda. Kuća ili prostor u kojem boravimo ili radimo stvara elektromagnetsko polje koje utječe na nas dok se slična stvar događa i kod okoliša odnosno unutar naše omeđene parcele. Kao i u kući imamo utjecaj pet elemenata i  devet planeta što se manifestira kroz osam strana svijeta i središte. Sve možemo jednostavno gledati kao energetsku strukturu koja snažno utječe na nas. Tu se stvari događaju na suptilnom nivou, ali ako znamo da iz suptilne razine nastaje naša materijalna stvarnost, shvaćamo koliko je sve ovo bitno.

Ograda je bitna, ona omeđuje

Bitan element je ograda koja omeđuje naš posjed. Najbolje bi bilo kada bi se ograda protezala u sjever-jug liniji te bila pravokutne forme kao i samo zemljište. Najčešće zemljište nije takvo tako da mi sami možemo oformit među koja će biti ovog oblika. Dijelove zemljišta koji ostaju izvan, možemo koristiti kao livadu, cvijetnjak ili voćnjak. Masivnija i viša ograda preporuča se sa jugozapadne te zapadne i južne strane. Sa sjeveroistočne, istočne i sjeverne strane bolja je lakša i niža ograda te da tu nema većeg grmlja ili stabala.

Sam prilaz parceli najbolje je formirati negdje u liniji ulaza u kuću s time da  staza koja vodi do ulaza u kuću je bolje da je blago zavojita. Druga povoljna varijanta je kada je ulaz na parcelu lijevo od ulaza u kuću te tada energije idu u smjeru kazaljke na satu. Ponajbolji ulazi su iz istoka ili sjevera. Cesta je dobro da je u nešto nižoj niveleti od same kuće odnosno dvorišta.

Teren odnosno okoliš najbolje ako ima padinu ka sjeveroistoku. Sa jugozapadne strane povoljno je uzvišenje ili brdo koje daje stabilnost. Ceste ili putevi najbolje je da se nalaze istočno ili sjeverno od naše parcele. Ako na terenu postoji rijeka ili potok najbolje je da su sa sa istočne i sjeverne strane te da teku u smjeru sjeveroistoka. Voda je medij koji na sebe prima fotone čiste i vitalizirajuće energije te ih odašilje stanarima ako se nalazi na ovim pozicijama. Tako na primjer imamo jezero na sjeveroistoku Munchena koje blagostvorno utječe na grad i pospješuje njegovo širenje i prosperitet.

Svako širenje ka istoku, sjeveru i sjeveroistoku u smislu kupnje susjednog terena ili uređenja terena koji je zapušten donosi sreću i prosperitet. Suprotna situacija je sa zapadom, jugom i jugozapadom gdje kada se širimo na tu stranu prizivamo prepreke i teškoće.

Devet smjerova

ISTOK (element vatra/voda, planet Sunce)

Istok i rađanje sunca ukazuju na novi početak te svjetlo, smjer, snagu, moć i prosvjetljenje u našem životu. Odlično je da je ulaz na parcelu sa te strane te više slobodnog prostora u odnosu na zapad. Povoljno je ako tu uredimo terasu, vrt, cvijetnjak, livadu ili igralište. Nije dobro ako nam je zaklonjen izlaz sunca bilo brdom ili susjednom građevinom te ako su tu razgrađujuće energije. Velika drveća ometaju životnu solarnu energiju i dobro ih je ukloniti. Također je taj dio bitno održavati u redu i čistim te da što više koristimo taj dio. Teškoće u ovom području više pogađaju muške članove.

ZAPAD (element zemlja/zrak, planet Saturn)

Zapad donosi opuštanje, stabilnost, završetak, dubinu i mudrost u našem životu. Dobro je da sa te strane imamo manje slobodnog prostora, da postoji uzvisina, drveće, viši zidovi ili drugi objekti koji će opteretiti taj dio. Na taj dio dobro je postaviti spremište, prostoriju za vrt ili alat te slično. Prazni prostori i udubine nisu povoljni jer se tu skupljaju negativne energije. Dakle, ako je ova os istok-zapad usklađena pomoći će nam da se stvari pokrenu, intenziviraju, zažive te dovedu do svoga kraja.

SJEVER (element voda/zrak, planeta Merkur)

Sa sjevera nam dolazi magnetna iscjeljujuća energija koja nosi materijalno obilje i bogatstvo ali nam te čiste vitalizirajuće energije utjelovljuju šanse i mogućnosti koje život nudi, stvaraju dobru komunikaciju te donose uspjeh i radost. Kao i na istoku tu je dobro više slobodnog prostora u odnosu na jug te da tu bude ulaz u parcelu. Nije dobra uzvisina ili brdo sa te strane, drugu visoki objekti ili drveće a pogotovo razgrađujuće energije. Odlično je urediti terasu na toj strani, vrt, cvijetnjak, igralište te da što više koristimo taj dio. Isto tako sjever je jako bitno održavati čistim i urednim. Teškoće u ovom području više pogađaju ženske članove.

JUG (element vatra/zemlja, planet Mars)

Jug je smjer smrti i životnog smisla te nas povezuje sa prolaznosti života, ali i postavlja nam pitanja o smislu i duhovnom životu. Donosi nam i prodornost, odlučnost i snagu. Svakako je dobro da je na tom dijelu manje prostora nego na sjeveru te da su tu viši zidovi, drveće, druge građevine ili uzvisine. Udubine i rupe nisu dobre jer se u njima skuplja negativna energija. Pomoćne prostorije i spremišta su povoljne na tom dijelu. Dakle, ako je ova os sjever-jug usklađena donosi nam skladan protok između rođenja i smrti što karakterizira energija sjevera odnosno juga.

SJEVEROISTOK (element voda, planet Jupiter, ponekad Ketu)

Sjeveroistok je od ponajvećeg značaja. Tu se spajamo sa kvalitetama sreće, lakoće, duhovnosti i naglašeno je sve vezano uz djecu. Puno toga ovisi o uređenju sjeveroistoka. Izuzetno dobro je ako tu postavimo bazen ili fontanu čiji pozitivni fotoni vode iscjeljujuće i blagotvorno djeluju na nas. Također podzemne cisterne za vodu su vrlo dobre. Vrt, cvijetnjak, livada te mjesto za meditaciju ili opuštanje su jako dobri ovdje. Ograda je dobro da je što niža i lakša.  Tu je dobro da ima znatno više prostora nego na jugozapadu. Sasvim dobar je i ulaz na parcelu sa te strane. Veliko drveće, druge građevine, razgrađujuća energija je vrlo ometajuća na tom dijelu i jako negativno djeluju na cijelu parcelu, kuću i nas. U slučaju neusklađenosti na ovom dijelu posebno su pogođena djeca.

JUGOZAPAD (element zemlja, planet Rahu, ponekad Ketu)

Sa jugozapada nam dolaze najniže kvalitete energije. Ipak ovo područje je jako bitno za stabilnost, postojanost, obiteljski mir te sposobnost da se ideje i planovi ostvare. Zbog toga je dobro da na tom dijelu imamo najmanje slobodnog prostora. Tu je jako dobro visoko drveće, masivni zidovi, kamenjar, drugi objekti ili brdo koje zaklanja dotok energije sa ove strane. Voda niti udubine nikako nisu dobre i dobro ih je zatrpati. Ako nema drveća na toj strani, dobro ih je zasaditi. Spremišta, drvarnice, drugi pomoćni objekti te mjesta sa razgrađujućim energijama su povoljni ovdje. Dakle, ako je ova os sjeveroistok-jugozapad skladna, tada u cijelo prostoru prevladava stabilnost i red što se manifestira i u našem životu.

SJEVEROZAPAD (element zrak, planet Mjesec)

Sa sjeverozapada dobivamo pokretnost i lakoću te ta energija utječe na naš um i emocije. Na taj dio nije dobro smjestiti preteške i nepokretne stvari. Visoko drveće također nije dobro, ali stabla koja su manja i tanja te čije se grane njišu na vjetru su izuzetno povoljna. Garaže ili nadstrešnice za auto su povoljne na ovoj strani. Također odlično je igralište za djecu jer se element zraka dodatno aktivira. Stup sa zastavom ili vjetrenjačom također je jako povoljan. Manje prostorije ili dnevna spremišta su povoljna, ali je bitno da u njima postoje stvari koje se često upotrebljavaju.

 JUGOISTOK (element vatre, planet Venera)

Na jugoistoku se spajamo sa energijom i zračenjem, a povezani smo sa principima ljubavi, uživanja i ljepote. Svaka vatra zapaljena na ovom dijelu pridonosi poboljšanju zračenja i energetike cijelog polja. Tako je na ovom dijelu idealno imati roštilj, da se tu pale vatre, da je tu mjesto za zabavu i druženje, kao i mjesto za električne strojeve. Dobro je i za parkiranje ili nadstrešnicu za auto. Izuzetno loš utjecaj daje bazen ili veća voda na tom dijelu. Pošto se tu radi o velikoj količini vode, stvara se veliki konflikt vatra-voda što je nemoguće da ne osjetimo na nama i našem životu. Dakle, ako je ova os sjeverozapad-jugoistok skladna, tada dobivamo dinamizam i energiju u savršenom skladu u našem životu.

CENTAR (element eter)

U centralnom dijelu zemljišta dobivamo kontakt sa izvorom, ali i sa samim sobom. On predstavlja snažnu energetsku točku odakle se energija širi po cijeloj parceli.  Zato je ovaj dio jako bitno da je čist, otvoren i slobodan. Tu ipak možemo imati klupicu ili mjesto za energiziranje i meditaciju. Voda ni vatra nisu povoljni na tom dijelu.

 

 

Povratak na vrh