PROSTORI KAO NAŠA ŽIVOTNA ZRCALA

23/10/2018

13.10.2018 Prilog ZivjetiZdravo_NL_12-1313.10.2018 Prilog ZivjetiZdravo_NL_14-15

PROSTOR U KOJEM BORAVIMO KAO OGLEDALO NAŠEG ŽIVOTA

24/09/2018

STAN slika  Vanjska situacija kao ogledalo naše svijesti

Sigurno smo puno puta čuli tezu da je naš ljubavni ili bračni partner naše ogledalo. Dakle, ako smo spremni pogledati dublje kakav je naš partner, kako djeluje, što nas najviše nervira kod njega, zasigurno ćemo vidjeti što je to što imamo u sebi, koje kvalitete i osobine, lijepe stvari ali i blokade. Možda najznačajnije je da osvijestimo što nas najviše nervira i živcira kod partnera te je baš to siguran znak da to isto imamo u sebi i da tu nismo slobodni. Ako smo spremni da vidimo, osvijestimo, prihvatimo i zavolimo osobine kod partnera koje nas najviše remete, tada iscjeljujemo prvo sebe, onda vezu u kojoj se nalazimo te naposljetku partnera.

Ako idemo još malo dalje vidjet ćemo da je ustvari sve preko puta nas naše osobno ogledalo. To mogu biti ljudi koji nas okružuju, prostor u kojem boravimo ili radimo te situacije koje nam se događaju. Ako to počnemo razumijevati na drugačiji način, sve to nam može pomoći da bolje razumijemo i osvijestimo sebe odnosno svoj život, te da podignemo njegovu kvalitetu.

Tema ovog članka je prostor u kojem živimo ili radimo. Na unutrašnjoj razini mi smo povezani odnosno spojeni sa prostorom u kojem boravimo. Zbog toga taj prostor oslikava nas i kreira nam situacije u životu. Vedska filozofija tu govori  da je vanjska situacija koju susrećemo u životu ogledalo naše osobne svijesti. Prema tome naša sadašnja stambena situacija u uskoj je vezi sa našim trenutnim životnim stajalištima.  Ukazuje nam na šanse ali i probleme. U daljem tekstu navest ćemo neke primjere koji su se pokazali kroz moje iskustvo i praksu.

Po vastuu ulazna vrata u prostor su najbitnija jer nam odatle dolazi energija koja hrani naš prostor odnosno nas. Osim pozicije prema stranama svijeta odakle se generira određena kvaliteta energije koja napaja prostor, kod ulaznih vrata su bitne i druge stvari.

Ulazna vrata doma-pogled unutra

Ono što prvo vidimo kada otvorimo vrata i uđemo u prostor ukazuje na glavnu temu u životu ukućana. Ako je to wc, tada u životima ukućana ima puno teškoća i problema te nepoželjnih situacija koje treba rješavati. Znači životna energija i sreća koja ulazi kroz vrata završava u wc školjci. Ako kada uđemo naiđemo na poprečni zid tada stanari i u životu često nailaze na zidove, na prepreke, da ne mogu naprijed te ne znaju kamo. Ako je spavaća soba ispred ulaza tada se događa loš emotivni život te uglavnom samo brzi fizički kontakti. Ako je štednjak ono prvo što se vidi kad se uđe, tada izgaraju u njemu potencijali i energija koja se unosi u prostor te daje mogućnosti nezgoda ili nesreća. Mračni hodnik kada uđemo ukazuje na skrivanje i zatvaranje ukućana. Ogledalo preko puta nam reflektira i izbacuje energiju koja ulazi kroz vrata. Ljubav uđe i izađe kroz vrata, financije također, ali i sve drugo. Ulaz te vidljiva dnevna soba potencira bliskost ukućana.

Ulazna vrata-pogled van

Ono što vidimo kada izlazimo kroz ulazna vrata doma je ono kako mi idemo u vanjski svijet. Na primjer velika uzbrdica i visoki zid ispred ulaznih vrata ukazuje na težinu i prepreke u svakodnevnom životu te bazu sa kojom ulazimo u vanjski svijet odnosno život. Slično može donijeti i visoka zgrada ispred našeg doma i ulaznih vrata. Ako izlazimo iz našeg doma i imamo puno hodnika i stepenica, zavoja, skretanja da bi došli van, tada i u životu imamo puno dilema, nejasnoća, traženja… Ako je ispred ulica koja je nešto niža od ulaza kuće te još sa istočne ili sjeverne strane, tada se lako uključujemo u životne situacije, posao, karijeru, imamo sreću i obilje pred ulazom, odnosno pred nama. Ako postoje oštri uglovi druge zgrade ili nečega ispred naših ulaznih vrata te drveće, tada je mogućnost nesreća i disharmonije u našem životu. Bolnica ili groblje koje se vidi sa ulaznih vrata ukazuje na stalni dotok teškoća, bolesti ili smrti u naš život.

Prostor u kome boravimo kao naša slika

Ono što sam nekad smatrao nemogućim danas osjećam kao jedinu stvarnost. Tada mi je bilo nezamislivo da mi nekoga možemo opisati bez da ga vidimo, a samo na osnovu kuće ili stana u kojem boravi. Danas ako je dostupan tlocrt kuće ili stana u kojoj živi neka osoba te eventualno, iako nije nužno, vrijeme rođenja da preklopimo natalnu kartu preko stana, mogu opisati osobu koja tu živi, koje kvalitete ali i teškoće ima, te što joj se događa u životu.

Po vastuu sa svake strane svijeta dolazi određena vrsta i kvaliteta energije tako da je vrlo bitno što se dešava u našem prostoru sa te strane.

Istok

Oštećenje istoka je jedno od najtežih pošto odatle dolazi solarna energija, te ako je istočna strana prostora bez otvora i ulaza, ako je tu prljavo, zabacano, mračne prostorije, wc, ako je brdo sa te strane ili drugi objekt koji ometa, tada se stanari osjećaju bez snage i vitalnosti, zdravlje je vrlo upitno, te bez jasne vizije kamo dalje u životu. Ovo oštećenje više pogađa muškarce.

Zapad

Zapad je oštećen ako ima velike otvore ili ulaze, terase i balkone, izvana padinu u tom smjeru ili glavnu cestu, te se tada među stanare uvlači hladnoća u odnosima, svatko se povlači u sebe, ometena je komunikacija, gubi se strast i životna vatra, može biti problema sa zdravljem.

Sjever

Oštećenje sjevera je također jako bitno jer odatle dolazi magnetna energija zemlje, te ako je sjever bez otvora i ulaza, ako je tu prljavo, zabacano, mračne prostorije, wc, brdo sa te strane ili drugi objekt izvana koji ometa, tada stanari imaju teškoća sa novcem, nisu skloni biznisu, komunikacija je ometena, slabo zdravlje. Ovo oštećenje više pogađa žene.

Jug

Oštećenje juga je ako su tu veliki otvori ili ulaz a pogotovo ako oni nemaju balans na sjeveru, puno balkona i terase, padina u tom smjeru, cesta, puno mjesta izvana. Tada se događaju impulzivnosti, ljutnje ili čak agresije među stanarima, čest je problem sa alkoholom, nezgode i nesreće, gubici svih vrsta.

Sjeveroistok

Sjeveroistok je najbitnija strana svijeta po vastuu te oštećenje u tom dijelu djeluje jako loše. Ako sa te strane nema otvora ili ulaza, tu su prljave i zakrčene te male prostorije, garderobe, wc, kuhinja, teški predmeti ili ormari ili je izvana brdo u tom smjeru te drugi objekt koji ometa, tada se stanari trebaju jako puno mučiti u životu a da bi dobili malo, nema lakoće, postoji neki problem sa djecom te se često u takvim kućama ne rađaju djeca, nema optimizma i vizije budućnost.

Jugozapad

Jugozapad je naproblematičniji kod velikih oštećenja. Ako su tu veliki otvori ili ulazi, balkoni i terase, nedostaje dio, prelagano uređen prostor, padina u tom smjeru, prilazna cesta, tada stanari mogu iskusiti velike teškoće i pritisak na mental, strahove, neočekivane i teške situacije, teška karma se aktivira, nema sigurnosti i stabilnosti u životu, problem bolesti, ovisnosti, suicid.

Sjeverozapad

Sjeverozapad je oštećen ako nema otvora ili ima previše prozora i ulaz, taj dio je zakrčen, blokiran,  teški predmeti i ormari na tom dijelu te izvana brdo ili veliki objekt koji ometa. Tada kod stanara postoji problem odnosa, razumijevanja, loše za sve obiteljske odnose, problem sa dišnim organima, mentalna nesigurnost i puno misli.

Jugoistok

Jugoistok je oštećen ako sa te strane nema otvora ili ima previše prozora i ulaz,  tu je tuš ili druga voda, izvana brdo, bazen. Tada se događaju ljubavni i seksualni problemi, teškoće u pokretanju stvari, problem transformacije, manjak snage, bolesti reproduktivnih organa i bubrega.

Centar

Zablokiran centar prostora sa zidom, teškim ormarima, zakrčenom prostorijom ili wc-om ukazuje na problem korištenja svoje osobne snage, sputanost i nemogućnost ostvarivanja potencijala, loš kontakt sa izvorom, problem komunikacije, teškoća sa trećom čakrom, kralješnicom.

Kvarovi i teškoće u prostoru oslikavaju naše trenutno unutrašnje stanje

Po vastuu u prostoru imamo pet elemenata koji se generiraju na određenim područjima u prostoru (voda-sjeveroistok, vatra-jugoistok, zemlja-jugozapad, zrak-sjeverozapad, eter-središte) kao i kroz određene elemente i aktivnosti. Na primjer štednjak ili kamin predstavljaju vatru kao i naše snažno fizičko vježbanje u određenom području doma također predstavlja i pojačava vatru. Elementi u prostoru su u uzajamnoj vezi sa elementima u nama. Dobro je znati da nismo ništa manje odvojeni od svojeg doma nego od svojeg tijela. Zbog toga promatrajući što se događa u našem domu kao fizičke manifestacije, moći ćemo vidjeti šta se dešava u nama samima.

Element vatra

Sijalice koje često pregorijevaju ukazuju na snažnu potisnutu ljutnju ili energiju koju ne ispoljavamo. Kvarovi na pećima govore o našoj životnoj vatri koja je u disbalansu što se može ispoljiti kroz manjak pokretačke i fizičke snage, teškoće pri pokretanju stvari, nedostatak jasnoće i smjera u životu, manjak strasti u seksualnosti i životnoj kreaciji. Kratki spojevi na električnim instalacijama ukazuju na neispunjenost u životu. Slično tome česti nestanak ili prekidi sa električnom strujom ukazuju na nedostatak životne vizije i jasnoće. Požari u domu ukazuju na neispoljeni bijes ili ljutnju što je svakako ekstremni primjer.

Element voda

Kapanje slavina ukazuje na potrošenost emocionalne energije odnosno stanje kada sebi kažemo „ne mogu više ovako“, a pošto voda predstavlja i novac, ova situacija ukazuje i na gubitak ili curenje novaca. Začepljeni odvodi ili odvodne cijevi ukazuju na neispoljene i blokirane emocije, a u slučaju poslovnog prostora mogu ukazivati na kašnjenje plaća. Smrznute cijevi ukazuju na zamrznute emocije. Poplave u prostoru govore nam o emotivnim blokadama, zatvorenosti stanara te potisnutim emocijama na dubljoj razini. Razna vanjska propuštanja u prostor ili kuću također ukazuju na emotivne blokade i zatvorenost.

Element zemlja

Pod koji propada ukazuje na rušenje tla pod nogama u našem životu. Vlažni i pljesnivi zidovi ukazuju na nemogućnost izlaska iz vlastite kože tj. blokiranost nekim životnim situacijama koje ne možemo prihvatiti, ali mogu donijeti i probleme sa kožom. Oštećenja zidova i konstrukcije ukazuju na osjećaj nestabilnosti u životu. Zakrčen tavan ukazuje na opterećenje sa budućnošću dok kaos u podrumu govori o nesređenim problemima i sporovima. Zakrčen ulaz u prostor kao i ulazna vrata koja se ne mogu otvoriti pod pravim kutem ukazuju na blokirane mogućnosti. Rasklimane stolice u poslovnom uredu ukazuju na isto takvo poslovanje.

Element zrak

Propuh u domu te lupanje vratiju, kao i razbijeni prozori, ukazuju na puno misli koje se vrte u umu te unutarnji nemir i nestabilnost. Prljava prozorska stakla ukazuju na to da ne vidimo čisto svijet oko nas. Ustajala energija i zadah u nekim dijelovima doma ukazuje na problem pokretnosti i lakoće u životu, problem razumijevanja i komunikacije, ustvari jednostavno ukazuje da smo negdje zaglavili.

Element eter

Škripanje vratiju ukazuje na problem komunikacije te loš kontakt sa sobom i sa drugima. Zapinjanje vrata govori o ograničenju slobode ali također i o lošoj komunikaciji ukućana. Buka u prostoru ukazuje na nepovezanost, manjak unutarnje intuicije te kontakta sa sobom, a ponovno i na problem komunikacije. Rasklimane kvake u poslovnom prostoru ukazuju na loše i rasklimano poslovanje te na odnose i komunikaciju bez napretka.

 

POSLOVNI PROSTOR U SKLADU SA PRIRODNIM PRINCIPIMA (članak Novi list)

30/08/2018

08.09.2018 Prilog ZivjetiZdravo_NL_1108.09.2018 Prilog ZivjetiZdravo_NL_12-1308.09.2018 Prilog ZivjetiZdravo_NL_14

POSLOVNI PROSTOR KOJI DONOSI OBILJE

13/08/2018

POSLOVNI PROSTOR slika

Kako odabrati i urediti poslovni prostor koji će nam donijeti ono čemu težimo, dati podršku u poslu, donijeti dobar protok energije te u konačnosti donijeti profit?

Odabrati mjesto za poslovni prostor prvi je korak

Odabrati područje, naselje ili grad koji nam odgovara prema djelatnosti kojom se mislimo baviti te obratiti pažnju na okolne djelatnosti, kao i što se na tom mjestu događalo u prošlosti. Često je bitan dio grada ili naselja koji znamo da ima potrebnu fluktuaciju ljudi koji će biti potencijalni korisnici te i sama pozicija prostora u odnosu na sam grad ili centar ako se radi o prigrađu ili naselju izvan grada.. Poslovni prostor sa cestom sa istočne ili sjeverne strane pojačava energiju podrške zbog toga što prometne ceste i putevi podižu pranu odnosno životnu energiju, u ovom slučaju sa strane odakle nam dolazi životna energija i podrška. Nagib terena na kojem je poslovni prostor dobro je da je ravan, ili blaga padina ka istoku ili sjeveru. Uzvišenje, brdo ili drugi veći objekti dobro je da su sa jugozapadne strane dok istok, sjeveroistok i sjever jako poželjno je da su otvoreni bez većih prepreka te da sa te strane ima više mjesta i eventualno prilaz na zemljište. Voda bilo u obliku rijeke, jezera, bazena, fontane je izvrsna sa sjeveroistočne strane. Poslovni prostori na visini cca iznad četvrtog kata u neboderima daju manjak elementa zemlje, a višak elementa zraka tako da nisu najpovoljniji za svjetovne i prizemljene aktivnosti dok su dobri za metafizičke stvari te razna istraživanja. Također sam poslovni prostor treba biti optimalne veličine s obzirom na djelatnost. Premali prostori smanjuju produktivnost, smanjuju entuzijazam zaposlenih te se gomila stres i ljutnja kod njih, dok preveliki prostori mogu raspršiti vizije i ciljeve.

Ulazna vrata i otvori u prostor povezuju nas sa okolinom

Gledano iz središta prostora ponajbitniji element na koji trebamo obratiti pozornost jesu ulazna vrata zbog toga što preko njih generirano u prostor kvalitetu energije sa strane svijeta na kojoj su ona. Gledano iz središta prostora, generalno najbolji ulazi su na istoku koji donosi ime, snagu, podršku, moć, kvalitetu, poznatost te sjever koji donosi obilje, dobre financije, energiju biznisa, komunikaciju i razmjenu. Vrlo dobar ulaz je i sjeveroistok koji daje lakoću, sreću, ekspanziju, znanje te duhovnost. Ostali ulazi su znatno lošiji ali također mogu biti dobri za neke određene aktivnosti kojima se želimo baviti. Npr. jugoistok je dobar ulaz za poslovne prostore koji nude bilo kakvu vrstu užitka, igara, može biti za slastičarnice ili sl. Ovaj ulaz može omogućiti snažan protok novca i dobit, ali također može donesti i nagli gubitak istog, te zato treba biti oprezan. Južni ulaz je dobar za npr. fitnes studia, teretane, sportske dvorane i sl. Snažna energija juga će nam dati podršku u ovom slučaju. Jugozapadni ulaz može biti dobar za posebne djelatnosti kao kockarnice, kladionice i poslovi koji su povezani sa specifičnom klijentelom. Zapadni ulaz nosi stabilniju i mirniju energiju te je dobar za urede ili prostore koji traže manje ljudi, mirnoću i dubinu u poslovanju sa manje ometanja. Sjeverozapadni ulaz je dobar za aktivnosti koje trebaju fluktuaciju više ljudi, razni šalteri te slični uredi. Glavna ulazna vrata trebaju biti velika i moćna te ispred njih nije dobro da postoji bilo kakva vrsta prepreke kao grm, reklamni stup, zid ili slično, a isto tako trebaju se otvarati minimalno pod 90°. Reklama se može postaviti uz sam ulaz lijevo ili desno od njega. Tu je dobra i tenda sa reklamom koja zaokuplja pažnju prolaznika. Ono što se vidi kada se uđe u prostor to oslikava unutarnju situaciju firme. Ako je to npr. wc, firma može očekivati česte teškoće i negativnosti, ako je to poprečni zid firma će često dolaziti do situacija bez rješenja gdje neće vidjeti izlaz. Također vrlo bitno je osvjetljenje ispred ulaza te osvjetljenje kad se ulazi u prostor, a koje treba biti dovoljno jako i dobro pozicionirano. Slabo osvjetljenje stvara zastoj energije, nezadovoljstvo i novčane probleme.

Dalje je bitno odakle dolazi najviše energije a to je povezano sa otvorima, stijenama, sporednim vratima, prozorima. Generalno dobro je da su istok, sjever i sjeveroistok otvoreniji, prozračniji i lakši dok su jugozapad, jug i zapad bolji zatvoreniji i teži. Na sjeverozapadu i jugoistoku su načelno najbolji osrednji otvori te osrednje ili manje opterećeni prostori. Ovo su sve generalne postavke a ovisno o vrsti djelatnosti to može u manjoj mjeri varirati. Kroz prozore radnog prostora idealno je da imamo poticajan pogled. Mračne, prljave ulice ili ruševne zgrade stvaraju tamastičnu i destruktivnu energiju koja se uvlači u prostor. Prozorska stakla bi dobro da su čista jer ako su prljava ili zamućena, takav nam je i pogled na svijet.

Ostale pozicije su također vrlo bitne

Dalje obraćamo pažnju na položaj wc-a koji spada u najviše degradirajuću energiju u prostoru. Nikako nije dobro da se on nađe na sjeveroistoku, istoku ili sjeveru. Ponajbolje pozicije za njega jesu između zapada i sjeverozapada te jugozapada.

Slično iako lakša situacija je sa stubištima koje također imaju ometajuću energiju. Teža i veća stubišta i stepenice dobro da su sa jugozapadne, južne ili zapadne strane.

Vatreni elementi kao kamini, grijaća tijela, štednjaci, električni aparati i dr. su najbolje pozicionirani na jugoistoku. To je njihova prirodna pozicija.

Vodena tijela kao fontane, akvariji, tuševi, sudoperi, umivaonici i dr. najbolje da zauzimaju područje sjeveroistoka.

Središte prostora treba biti slobodno i otvoreno jer to je najjači energetski centar koji napaja prostor i povezuje nas sa izvorom. Idealno bi bilo da je taj centar otvoren ka nebu bilo prozorom ili u obliku nadvišenja na krovu sa prozorima ili možda kao središnji otvoreni atrij. Ali ovo su vrlo rijetke situacije kod postojećih prostora tako da je već velika stvar da je sredina prostora slobodna i otvorena bez zidova ili ormara te da se na njoj ne obavljaju nikakve veće ili dugotrajnije aktivnosti.

Ovisno o djelatnosti poslovnog prostora smještamo urede, sjedeća mjesta, računala, ostala radna mjesta, pozicije voditelja i direktora, priručne prostorije, skladišta te sve ostalo a prema prirodnoj poziciji te djelatnosti. Npr. ured direktora je najbolji na jugozapadu koje područje direktoru daje stabilnost i moć dok su priručna ili prodajna skladišta najbolja na sjeverozapadu koje područje daje dobar protok.

Ako imamo proizvodnju tada se proizvodni proces treba kretati u smjeru kazaljke na satu čime je potpomognuta prirodna spiralna dinamika energetskog polja koja se okreće udesno od centra prostora. Sjever, sjeveroistok i istok su dobri za intelektualne, planske i kreativne funkcije te za početak procesa. Jugoistok, jug i jugozapad su dobri za glavni tijek proizvodnog procesa gdje su jug i jugozapad posebno pogodni za teške poslove proizvodnog procesa te jugozapad za najteže strojeve ili eventualno skladište za teške materijale.. Onda je zapad za dovršavanje proizvoda te kontrolu kvalitete odakle se šalje na sjeverozapad koji je mjesto za skladištenje pred prodaju.

Uređenje prostora nosi energiju koja će se manifestirati kroz rad i profit

Prostorije je najbolje da su pravokutnih dimenzija do odnosa 1:2. Pultovi za prodaju trebaju biti usmjereni ka istoku tako da onaj koji nudi gleda u smjeru istoka. Sva radna mjesta sa računalima i drugom opremom dobro je da su usmjerena ka istoku ili sjeveru ili eventualno sjeveroistoku. Istok je izlazak sunca i solarna energija dok je sjever magnetna energija zemlje i podrška u tom smjeru. Naš mozak savršeno raspoznaje ta usmjerenja što su i ispitivanja pokazala. Ispitivanjima je utvrđeno da usmjerenje ka istoku i sjeveru povećava učinkovitost posla i do 30%. Kasa za novac, sef ili trezor najbolje da su na čistom sjeveru. Pitka voda je dobro da je na sjeveroistoku ali blizu razine poda. Teži ormari i police se smještaju na jugozapad, eventualno jug i zapad. Najbolja pozicija za sve veće električne aparate je na jugoistoku. Rad na njima treba da je u smjeru istoka, sjevera ili sjeveroistoka. Ogledala su povoljna u smjeru istoka, sjeveroistoka i sjevera, a pogotovo ako na toj strani nemamo otvore. Ona „otvaraju“ prostor i rade virtualne prozore.

Viši plafon je u korelaciji sa moći razmišljanja tako da rad u prostorijama sa višim plafonima pruža puno bolji napredak i ekspanziju, dok niski plafon ograničava i sputava. Lijek za niske plafone je jača rasvjeta. Nisu povoljni niti kosi plafoni. U prostoru je bitna optimalna temperatura te svjetlost koja ne bi trebala dolaziti iza osobe i radnog mjesta te točno iznad osobe jer to stvara mentalni pritisak i umor. Slike na zidovima dobro je da predstavljaju ciljeve budućih projekata firme, a najpovoljniji smjer za to je sjeveroistok. Poželjna su i priznanja i diplome vezane uz poslovanje, a koje treba da su istaknute u smjeru istoka. Boje zidova dobro je da su blage i manje upadljive sa kontrastom jačih boja koje služe za balans između aktivnosti i pasivnosti. To se može postići i kombinacijom toplih i hladnih boja. Plafon je uvijek poželjan bijele boje.

Vanjski pokazatelji unutarnjeg stanja u firmi su bitni ako ih zapažamo

Neispravne stvari i kvarove bi trebalo na vrijeme popravljati pa tako slavine koje kaplju u prostoru ukazuju na gubitak novaca, začepljeni odvodi ukazuju na kašnjenje isplata ali i na neispoljene emocije, rasklimane kvake ukazuju na rasklimano ili nestabilno poslovanje, sijalice koje često pregaraju ukazuju na ogromnu energiju ili ljutnju koja se ne ispoljava. Sve što vidimo oko nas oslikava naše unutarnje stanje te nam može pomoći osvještavanju i rješavanju istog.

Korekcijom prostora mijenjamo energiju a time i samo poslovanje

Važno je naglasiti da vastu analizom te korekcijom poslovnih prostora možemo poboljšati poslovanje kroz određene korekcije prethodno navedene, kroz razmještaj, pomake, dodavanje ogledala, biljki, fontana, akvarija, svijeća i sl., te aktivacijom jantri, vastu piramide, sa bojama, slikama, kipovima, pojačavanjem i smanjenjem određene energije smjerova a sa zastorima ili roletama, te mirisima, rasvjetom, drugim raznim materijalima. Sve ovo učinkovito djeluje jer je naša unutarnja svijest u uskoj vezi sa prostorom u kojem boravimo ili radimo i svaki pomak na vanjskoj razini reflektira se na unutarnju suptilnu razinu, a preko nje na samo poslovanje i profit.

Uređenje radnog mjesta na kraju

Sve ove prirodne vastu principe možemo upotrijebiti i za uređenje svakog pojedinačnog radnog mjesta. Uzmimo primjer radi stol sa računarom. Smjer gledanja na istok ili sjever. Sjeveroistok stola i radnog mjesta slobodan i otvoren te čist od suvišnih stvari. Tu je odlično mjesto npr. za vodu za piće. Jugoistok stola računar i eventualno neka druga električna naprava kao printer ili sl. Na tom dijelu stola ok je i telefon, a koji je dobar i na sjeverozapadu. Sjeverozapad stola može biti odlagalište sitnijih stvari koje nam često trebaju kao set olovaka, gumica, markera ili slične opreme. Jugozapad stola je mjesto za odlaganje težih spisa, knjiga i materijala koji nisu u ladicama, a potrebni su nam na stolu.. Sredina stola je poželjno da je slobodna. Vrlo bitno je i održavati stol čistim i urednim bez suvišnih stvari jer to stvara energetsku konfuziju i daje teškoću pri završavanju započetih poslova. Koš za smeće je na jugozapadnom dijelu radnog mjesta. Ispred samog stola je dobro da ima slobodnog prostora te da se ne sjedi ispod kakve grede. Također vrata nisu povoljna iza leđa, a gdje je najbolji zid koji pruža sigurnost i stabilnost u poslovanju. Stolica na kojoj se sjedi treba biti čvrsta i stabilna, nikako rasklimana jer tada i posao koji se radi može biti takav. Stol isto tako treba biti optimalne veličine jer preveliki radni stol daje osjećaj izgubljenosti dok premali daje osjećaj zarobljenosti. Oko radnog mjesta nisu povoljne otvorene police koje odašilju oštru energiju konfuzije.

ŽIVOTNU VATRU STVARAMO U KUHINJI (članak Novi list)

09/07/2018

14.07.2018 Prilog ZivjetiZdravo_NL_1414.07.2018 Prilog ZivjetiZdravo_NL_12-13

HARMONIJA SPAVAĆE SOBE UTJEČE NA ODMOR I LJUBAVNI SKLAD (članak Novi list)

14/06/2018

09.06.2018 Prilog ZivjetiZdravo_NL__12-1309.06.2018 Prilog ZivjetiZdravo_NL__14-15

KUĆE KOJE MIJENJAJU ŽIVOT (članak Novi list)

12/04/2018

14.10.2017 Prilog ZivjetiZdravo_NL_12-13

14.10.2017 Prilog ZivjetiZdravo_NL_14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOM U HARMONIJI SA UKUĆANIMA (članak Novi list)

09.12.2017 Prilog ZivjetiZdravo_NL_12-13

09.12.2017 Prilog ZivjetiZdravo_NL_14-15

OKOLIŠ, JEDNAKO VAŽAN KAO I DOM (članak Novi list)

10.03.2018 Prilog ZivjetiZdravo_NL_12-13

10.03.2018 Prilog ZivjetiZdravo_NL_14

U SNAŽNOJ SMO VEZI S PROSTOROM U KOJEM ŽIVIMO (članak Novi list)

13.07.2017 ZivjetiZdravo_NL_12-13

13.07.2017 ZivjetiZdravo_NL_14

Povratak na vrh